Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
607z dziś
3436z ostatnich 7 dni
14564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie czynności biegłego

Przedmiot:

Wykonanie czynności biegłego

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 566215835
k.rygielska@kujawsko-pomorskie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Wykonania czynności biegłego w ramach prowadzonego przez tut. organ postępowania administracyjnego w zakresie dokonania pomiarów hałasu i określenia czy występują przekroczenia norm hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady Al przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn od km 158+900 do km 159+500 oraz od km 163+900 do km 164+900.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności biegłego ^ w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie dokonania pomiarów hałasu i określenia czy występują przekroczenia norm hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady Al przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn od km 158+900 do km 159+500 oraz od km 163+900 do km 164+900.
Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z:
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)
- rozporządzeniami Ministra Środowiska:
o z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),
o z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 ze zm.).
o z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźnika hałasu L^,, (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414),
- dyrektywą z dnia 25 czerwca 2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku,
Charakterystyka otoczenia poddanego analizie :
- punkt pomiarowy nr 1: otoczenie posesji w m. nowy Ciechocinek 15 (działka ewidencyjna nr 80/8 obr.0012, gm. Aleksandrów Kujawski)
- punkt pomiarowy nr 2: otoczenie posesji w m. Otłoczyn (działka ewidencyjna nr 312/6 obr.0018, gm. Aleksandrów Kujawski)
Zakres obowiązków:
o sporządzenie opinii w formie pisemnej w zakresie:
- ustalenia, czy występują przekroczenia norm hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady Al przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn od km 158+900 do km 159+500 oraz od km 163+900 do km 164+900.
- wykonania wraz z opracowaniem pomiarów hałasu komunikacyjnego.
I
W opracowaniu należy zawrzeć:
a. Wykaz norm i zastosowanych metodyk.
b. Wykaz wykorzystanych urządzeń pomiarowych.
c. Lokalizacje stanowisk pomiarowych.
d. Warunki meteorologiczne w czasie przeprowadzania pomiarów.
e. Algorytmy obliczeń zastosowanych w opracowaniu.
f. Wykonane pomiary hałasu.
g. Ocenę uzyskanych wyników w stosunku do obowiązujących norm.
h. Ocenę metodologii pomiarów wykonanych przez stronę postępowania.

Składanie ofert:
Termin, do którego należy złożyć ofertę: 11.01.2019 r. do godz. 10:00
Formy złożenia oferty: oferty prosimy składać drogą mailową na adres: k.rygielska@kujawsko-pomorskie.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 1 miesiącu

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
o czynny biegły sądowy w zakresie akustyki;
o doświadczenie w sporządzaniu opinii biegłego;
o znajomość problematyki pomiarów hałasu.
Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):
Kryterium wyboru oferty będzie cena i wykazane doświadczenie. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz krótką informację o doświadczeniu zawodowym, zgodnie z pkt 2 niniejszego szacowania.
Sposób realizacji: umowa o dzieło.
Płatność dokonywana będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury (rachunku) od Wykonawcy.
Uwagi końcowe: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zastrzega sobie prawo do:
o Zmiany terminu składania ofert;
o Wyjaśnienia treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne. niejasne lub budzą wątpliwości;
Niniejsze zapytanie o cenę nic jest równoznaczne z wyborem Wykonawcy, służy jedynie do szacowania wartości zamówienia. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania przedmiotowego zamówienia.
Wojciech Kuliński

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Kinga Rygielska Inspektor
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1 )epartament Środowiska
Biuro Hdukacji i Polityki Ekologicznej
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
tel. 566215835
e-mail: k.rygielska@kujawsko-pomorskie.pl
Pytania do Zamawiaiaeeuo należy kierować pisemnie na adres e-mail wymieniony powyżej.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.