Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja wodociągów

Przedmiot:

Modernizacja wodociągów

Data zamieszczenia: 2019-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190
90-368 Łódź
powiat: Łódź
Tel.: +48 426649100, Faks: +48 426649102
zamowienia@lsi.net.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja wodociągów w obrębie skrzyżowań w ul. Tuwima - Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Dowborczyków na odcinku od ul. Tuwima do posesji przy ul. Dowborczyków 3 w Łodzi

Przebudowa (modernizacja) wodociągu DN 100 wraz z przyłączami w ul. Dowborczyków na odcinku od ul. Tuwima do posesji przy ul. Dowborczyków 3 w Łodzi, o długości projektowej 56,00 m DN proj. 150 mm oraz przebudowa istniejących przyłączy

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 131 070.16 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ,,Modernizacja wodociągów w obrębie skrzyżowań w ul. Tuwima - Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Dowborczyków na odcinku od ul. Tuwima do posesji nr 3".

Wyżej opisany przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi Załącznik nr 8 do Zaproszenia do negocjacji.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, rozumiane jako wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty - służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości, wymogów technicznych produktu, metody, materiałów, urządzeń, technologii itp. założonych w treści Dokumentacji Projektowej oraz w STWiOR.

Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcy gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji stanowi przedmiot negocjacji z Wykonawcą, nie może być jednak dłuższy lub równy 36 miesiącom.Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności, o których mowa w poniżej w pkt 4. Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki osobowej, samodzielnie świadczących pracę w zakresie czynności określonych w pkt. 4.

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności:

-- Roboty ziemne (tj. między innymi wykonanie wykopów, wymiana gruntu, podsypka, obsypka i zasypka z zagęszczeniem),

-- Roboty montażowe (tj. miedzy innymi ułożenie rur, montaż armatury).

CPV: 45231300

Dokument nr: BZU.IG.2291-41/18

Uwagi:
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
TK Tech s.c. Tomasz Piekarski, Krzysztof Rapiński, Jarosław Piekarski
Kopanka 13
Łódź
92-701
Polska
Kod NUTS: PL711
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 131 070.16 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 131 070.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Kontakt:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190
Łódź
90-368
Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Grabowski
Tel.: +48 426649100
E-mail: zamowienia@lsi.net.pl
Faks: +48 426649102
Kod NUTS: PL711

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.