Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej

Przedmiot:

Wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej

Data zamieszczenia: 2019-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10a
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 38 68 050.
centrumsportu-zbaszyn@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań instalacji
elektrycznej i odgromowej w obiektach administrowanych przez ZCSTiR:
/hala sportowa ,,Zbąszynianka", schronisko sportowe, boisko ,,Orlik", stadion sportowy
,,Orzeł", Camping przy Baszcie, sala gimnastyczna, kontener sanitarny - plaża Łazienki/.
Ilość punktów: ok. 300
? Pomiar rezystancji izolacji obwodu jednofazowego,
? Pomiar rezystancji izolacji obwodu trójfazowego,
? Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia,
? Badanie wyłącznika różnicowoprądowego,
? Pomiary uziemień ochronnych i roboczych,
? Pomiary natężenia oświetlenia,
? Badanie stanu instalacji odgromowej.
Sposób płatności: faktura VAT z 14 - dniowym terminem płatności po realizacji zamówienia

Dokument nr: 7/ZCSTiR/Z/2019

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 11.01.2019 do godz. 9.00 , na piśmie w
siedzibie Zamawiającego:
ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu lub na adres mailowy centrumsportu-zbaszyn@wp.pl.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2019 r.

Wymagania:
4. Dokument i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
? Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
? Przedstawienie aktualnych uprawnień do wykonywania pomiarów elektrycznych
? Oświadczenie potwierdzające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej
z podaniem pełnej nazwy, adresu, numeru REGON, NIP zakładu głównego oferenta.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie - kwoty netto i brutto,
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
7. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
b) przedstawienie aktualnych uprawnień do wykonywania pomiarów elektrycznych -
świadectwa kwalifikacyjne
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać: oferta
cenowa nr. 7/ZCSTiR/Z/2019/
8. Termin związania ofertą 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Uwagi:
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
? - cena: waga kryterium 100% - wartość brutto za jeden punkt pomiaru
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące.
W przypadku podjęcia decyzji o zakupie Zamawiający zleci realizację zadania Wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający złoży zamówienie w formie pisemnej
umowy z Wykonawcą

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Kozłowska, tel. 68 38 68 050.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.