Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2303z ostatnich 7 dni
14042z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: RURY Wysokostopowe Łaziska

Przedmiot:

RURY Wysokostopowe Łaziska

Data zamieszczenia: 2019-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
32 715 55 54
piotr.jaromin@tauron-wytwarzanie.pl
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=79921
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Runda 2 - RURY Wysokostopowe Łaziska
Opis zapytania Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:
(053-303-234-0) RURA WYSOKOST.159x4mm GAT.1H18N9T B/SZ - 80 m.
(053-303-240-0) RURA WYSOKOST.76,1x4,5mm GAT.1H18N10T B/SZ - 24 m
ADRES DOSTAWY: Oddział Elektrownia Łaziska, 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30
KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
o transport na bazie DDP - magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
o termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
o warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
o towar musi być fabrycznie nowy
o gwarancja - nie krótsza niż 12 miesięcy od dnia dostawy, (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy)
o termin dostawy: najkrótszy możliwy lecz nie dłuższy niż 10 dni roboczych (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
o Zamawiający dopuszcza dostawę gatunków innych niż wskazane przez Zamawiającego ale będące ich odpowiednikami wg innych norm: PN, PN-EN, DIN, BS, ASTM, NF, ISO albo Werkstoff. Obowiązek udowodnienia powyższego w przypadku opisania produktu innymi gatunkami leży po stronie Wykonawcy.
o Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie EUR, jednakże w takim wypadku w celu porównania złożonych ofert Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości na PLN wg średniego kursu walut obcych, opublikowanego w Tabeli 003/A/NBP/2019 z dnia 2019-01-04
o W zależności od wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje następujące opcje rozliczenia dostawy:
o Rozliczenie w PLN oferty złożonej w walucie obcej (EUR). W niniejszym przypadku przeliczenie płatności na PLN nastąpi w oparciu o średni kurs walut obcych, opublikowany w Tabeli A NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury;
o Rozliczenie w walucie obcej (EUR) oferty złożonej w walucie obcej (EUR).
o Kryterium oceny ofert: Wartość NETTO za Wszystkie pozycje, oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
- cenę produktu,
- cenę transportu,
- cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
- inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
o Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
o Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
o W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.
Kategoria zakupowa 11.1. Rury stalowe kotłowe

Dokument nr: 2019/RFX/TW/01EZU/11220

Składanie ofert:
Data wszczęcia postępowania 04-01-2019 12:59
Termin składania ofert 09-01-2019 11:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=79921

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia Oddział Elektrownia Łaziska, 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30
Termin wykonania zamówienia najkrótszy możliwy nie dłuższy niż 10 dni roboczych

Wymagania:
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Nie
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto --
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
EUR 4,3018
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Piotr
Nazwisko: Jaromin
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: piotr.jaromin@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 32 715 55 54

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.