Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie konserwacji i usług serwisowych urządzeń do automatycznego otwierania dwóch...

Przedmiot:

Wykonywanie konserwacji i usług serwisowych urządzeń do automatycznego otwierania dwóch kompletów drzwi aluminiowych przesuwanych

Data zamieszczenia: 2019-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
powiat: Kraków
tel/ fax: (12) 630-80-59
zam@5wszk.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
a/Przedmiotem postępowania jest: wykonywanie konserwacji i usług serwisowych urządzeń do automatycznego otwierania dwóch kompletów drzwi aluminiowych przesuwanych z napędem DORMA ES 200 w okresie trzech lat.

Dokument nr: 05/ZP/5WSzKzP - SP ZOZ/2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 11.01.2019 roku, do godz. 11:00;

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie zrealizowane będzie w okresie od dnia 15 stycznia 2019 roku do dnia 15 stycznia 2022 roku, według uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu prac.

Wymagania:
b/Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
c/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
a) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
b) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływu terminu składania ofert.

8. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena - 100%.
9. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
a/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - według załącznika nr 2
b/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
c/ Dokument potwierdzający autoryzację na usługi serwisowe przez firmę DORMA.

Kontakt:
5.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.
Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:
Bogdan Konieczny fax. (12) 630-80-54, zagadnienia merytoryczne,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.