Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
640z dziś
3470z ostatnich 7 dni
14597z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odnowienie pustostanów w budynkach

Przedmiot:

Odnowienie pustostanów w budynkach

Data zamieszczenia: 2019-01-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 277-30-27 , faks -
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 - roboty podobne. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Zamówienie obejmuje m.in.: 1. Roboty w branży ogólnobudowlanej - m.in. organizacja terenu robót, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, szklenie okien, obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł i drzwi, roboty zduńskie, remont podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 2. Roboty w branży instalacji sanitarnych - m.in. remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, ogrzewania etażowego. 3. Remonty w branży elektrycznej - m.in. wyodrębnienie obwodów elektrycznych, mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych 4. Wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia, zrealizowanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 5. Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami, 6. Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych, 7. Oznakowanie, zabezpieczenie i uporządkowanie terenu prowadzonych prac, 8. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (wejścia do budynku, klatki schodowej, itp.), 9. Zabezpieczenie ciągów eksploatacyjnych i ewakuacyjnych, 10. Dostarczenie przez wykonawcę norm, aprobat technicznych i gwarancji. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych, a także przepisami BHP. Za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku zleceń dotyczących lokali dla osób niepełnosprawnych Zamawiający może przewidzieć w zleceniu szczególne rozwiązania techniczne niezbędne dla zapewnienia dostępności dla tych osób. Realizację zapisów umowy nadzoruje ZGN Praga-Południe. Zlecenia będą wystawiane dla określonego adresu wraz z zakresem robót określonym w przedmiarze i oszacowanym kosztem oraz terminem wykonania. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane w ramach zlecenia jednostkowego roboty budowlane, na okres min 12 miesięcy od daty tych robót. Maksymalna ilość przekazanych zleceń (adresów) wynosi 7 sztuk tygodniowo. Czas wykonania zamówienia będzie wynosił od 14 do 28 dni odrębnie dla każdego zlecenia w zależności od zakresu robót występujących w danym pustostanie. Wprowadzenie na budowę nastąpi w okresie 3 dni od momentu przekazania zlecenia. Przewiduje się wykonanie: minimum 10 a maksymalnie 30 lokali. Jest to ilość przybliżona w okresie trwania umowy. Zlecenia będą wystawiane na podstawie rzeczywistych potrzeb. Pozostałe warunki opisu przedmiotu zamówienia zgodne z zapisami zawartymi w umowie nr 30/18 /NZ/GN/PS z dnia 27 marca 2018 roku.

Dokument nr: 550004976-N-2019, ZP/Wr/Rb/130/18

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/PN/Rb/4/18 została zawarta umowa z Wykonawcą nr 30/18/NZ/GN/PS w dniu 27.03.2018 r. na odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6. Obecnie Zamawiający otrzymał dodatkowe środki na udzielenie zamówienia publicznego które polegają na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamówienie będzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót na warunkach określonych ww. umowie. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostało przewidziane w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Wartość powtórzonych podobnych robót budowlanych nie przekracza 200% całkowitej wartości umowy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Budowlano-Instalacyjny Stanisław Pyl, , ul. Wolińska 15, 03-699, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.