Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
3190z ostatnich 7 dni
8311z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: USŁUGA OŚWIETLENIOWA

Przedmiot:

USŁUGA OŚWIETLENIOWA

Data zamieszczenia: 2019-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
powiat: ząbkowicki
tel. 74 8 165 300 lub 301, faks 748 155 445
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ząbkowice Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
USŁUGA OŚWIETLENIOWA, KTÓRA POLEGA NA ZAPEWNIENIU OŚWIETLENIA DRÓG ULIC, PLACÓW CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I TERENÓW ZIELONYCH, URZĄDZENIAMI DO TEGO SŁUŻĄCYMI NA TERENIE GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
3. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego w obszarze administrowanym przez Gminę Ząbkowice Śląskie. Zamówienie obejmuje konserwację sieci i urządzeń związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia drogowego a w szczególności: oględziny sieci oświetlenia drogowego, wymiana niesprawnych źródeł światła, utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany, lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, utrzymywanie tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej, utrzymanie w sprawności technicznej opraw oświetleniowych, wykonanie pomiarów eksploatacyjnych dla 850 punktów świetlnych, wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach, wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do wymaganego poboru mocy, bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych sprawności technicznej, kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia, odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych. Wykaz punktów świetlnych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 550006133-N-2019, ZP.271.1.1.2018.EO

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna : art. 67 ust. 1 pkt 1lit.b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. usługa może być świadczona przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Wykonawca, tj. TAURON Dystrybucja Serwis S.A. we Wrocławiu jest właścicielem sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w tym znacznie większej części punktów oświetleniowych wymienionych w załączniku nr 2 do wzoru umowy. Na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie (na drogach gminnych , powiatowych i wojewódzkich) znajduje się 1648 punków świetlnych, z tego 1623 punkty stanowią majątek TAURON Dystrybucja Serwis S.A. we Wrocławiu a 25 punkty to majątek Gminy Ząbkowice Śląskie. Trudno jest oddzielić urządzenia stanowiące majątek gminy od majątku przedsiębiorstwa energetycznego, gdyż urządzenia te są wzajemnie powiązane. Jako właścicielowi przysługuje mu uprawnienie oparte na treści art. 140 Kodeksu cywilnego korzystania i rozporządzania swoja rzeczą, z wyłączeniem innych osób. Dlatego też powołując się na powyższe uprawnienie w/w Wykonawca może skutecznie złożyć zastrzeżenie, co do możliwości eksploatowania jego urządzeń przez podmioty trzecie nawet gdyby podmioty takie wyłonione zostały w drodze przetargu nieograniczonego przez Gminę jako zamawiającego. Zasadność takiego stanowiska potwierdzona została w praktyce stosowania prawa przez decyzję z dnia 14.07.2006 r. Nr RKT - 46/2006 Dyrektora Delegatury UOKiK w Katowicach , która to decyzja potwierdziła ,że takie zachowanie zakładu energetycznego nie jest nadużyciem pozycji dominującej. Skoro zatem wymieniony wyżej wykonawca takie zastrzeżenie zgłosił, to uzasadnione jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - tj. w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa zamówień publicznych. Przepis ten bowiem stanowi ,że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych , wynikających z odrębnych przepisów. Takim odrębnym przepisem jest przywołany powyżej art. 140 Kodeksu cywilnego. W związku z tym, że usługi świadczone w ramach oświetleniowej umowy serwisowej mają dotyczyć serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na sieci napowietrznej i sieci kablowej będącej własnością TAURON Dystrybucja Serwis S.A. we Wrocławiu, który powołuje się na przysługujące mu prawo własności i zastrzega sobie dla siebie wykonywanie jakichkolwiek prac w odniesieniu do należących do niego instalacji elektroenergetycznych wybór tego trybu zamówienia, a w konsekwencji zawarcia umowy w tym trybie jest zgodne z prawem i uzasadnione. W niniejszej sprawie nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A , , Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314, Wrocław , kraj/woj. dolnośląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.