Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
523z dziś
3352z ostatnich 7 dni
14480z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót elewacyjnych - budynek internatowy

Przedmiot:

Wykonanie robót elewacyjnych - budynek internatowy

Data zamieszczenia: 2019-01-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót elewacyjnych - budynek internatowy nr 47 w Łodzi. Zadanie nr 11725
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elewacyjnych: ocieplenie fundamentów i ścian wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej w budynku nr 47 w Łodzi na terenie WCKM w Łodzi, woj. łódzkie (zad.11725).Zamawiający odpowiada za wywóz i utylizację nadwyżki gruntu po dokonaniu ocieplenia, w gestii Wykonawcy leży załadunek nadwyżki gruntu. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z zastosowaniem sprzętu w tym do załadunku odpadów na placu budowy w Łodzi oraz wykonaniem robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną

Dokument nr: 550007089-N-2019, SVA/G/4624-101/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 62 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:ozachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, onie wynika ona z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, opotrzeby takiej nie można było wcześniej przewidzieć, onie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z faktu, iż zagrożony jest front wykonania robót drogowych. W celu spełnienia technologii wykonania robót, konieczne jest aby roboty drogowe nie zostały rozpoczęte przed wykonaniem robót wykończeniowych oraz elewacyjnych budynku (m.in. izolacje cieplne fundamentów - pierwszy etap wykonania prac obejmuje wykonanie ocieplenia ściany fundamentowej sięgające co najmniej 1 m w głąb gruntu natomiast dopiero kolejnym etapem jest wykonanie robót drogowych).Zamawiający na etapie planowania zamówienia założył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym celu przeprowadził postępowanie:oSVA/G/4620-17/2018 - otwarcie ofert w kwietniu 2018 r., wykonawca odstąpił od podpisania umowy (17.08.2018)oSVA/G/4620-086/2018 - otwarcie ofert w październiku 2018 r., unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp oSVA/G/4624/095/2018 - otwarcie ofert w listopadzie 2018r., unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.o SVA/G/4624/097/2018 - otwarcie ofert w listopadzie 2018r, unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. Powyższe potwierdza, że Zamawiający dołożył należytej staranności w celu udzielenia zamówienia po przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.Sytuacja zaistniała w ww. postępowaniach, związana z ich unieważnieniem, oraz odstąpieniem przez Wykonawcę od podpisaniem, nie jest zawiniona przez Zamawiającego. Na fakt, iż zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz, że takiej sytuacji nie można było przewidzieć ma również wpływ tendencja aktualnie kształtująca się na rynku budowlanym, co przejawia się brakiem zainteresowania składaniem ofert w postępowaniach przetargowych przez podmioty działające w branży budowlanej. W ogólnodostępnych źródłach informacji jako powody takiej sytuacji wskazywane są brak pracowników i duża ilość toczących się inwestycji związanych z budową nowej infrastruktury. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ww. sytuację, a istniejącym po stronie Zamawiającego jest specyfika zamówień obsługiwanych przez Zamawiającego, tj. realizowanych na terenach jednostek wojskowych, stanowiących tereny zamknięte. Oznacza to, że bardzo utrudniona i wymagająca spełnienia wielu dodatkowych wymogów jest możliwość zatrudnienia pracowników będących obcokrajowcami. Dodatkowo zawęża to krąg podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym.Podkreślić też należy, że na rynku budowlanym obserwowana jest dynamiczna sytuacja związana z upadłością firm działających w tej branży, jak i związana z odstępowaniem przez Wykonawców od zawartych kontraktów. Z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie wynikała obawa związana tak dużą trudnością wyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w ocenie Zamawiającego, wynikającej z opisanego stanu faktycznego obarczone jest dużym ryzykiem unieważnienia kolejnego postępowania. Z powodu powyższych okoliczności, w zaistniałym stanie faktycznym nie jest możliwe zachowanie terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Konieczność zachowania terminów, w szczególności dotyczących składania ofert, terminu wynikającego z wezwania do złożenia dokumentów czy terminu zawarcia umowy, przy założeniu niekorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, powodowałoby, że rozpoczęcie realizacji robót mogłoby nastąpić po ok. miesiącu od wszczęcia postępowania. Dlatego też z uwagi na powyższe argumenty zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia jest uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PRACE OGÓLNOBUDOWLANE ZBIGNIEW NASKRĘT, , ul.Gajowa nr 11, 62-200, Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.