Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2144z ostatnich 7 dni
13999z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót murowych, konstrukcyjnych i ogrodzenia w związku z przebudową i dobudową...

Przedmiot:

Wykonanie robót murowych, konstrukcyjnych i ogrodzenia w związku z przebudową i dobudową w budynku

Data zamieszczenia: 2019-01-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki
ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót murowych, konstrukcyjnych i ogrodzenia w związku z przebudową i dobudową w budynku nr 47 w Łodzi. Zadanie nr 11725
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót murowych, konstrukcyjnych i ogrodzenia w związku z przebudową i dobudową w budynku nr 47 w Łodzi. Zadanie nr 11725 Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z pozyskaniem materiałów, wyrobów oraz sprzętu na placu budowy wraz z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Zamawiający zapewnia kontenery do odpadów (wywóz i utylizacja). Za załadunek odpadów odpowiada wykonawca

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 550007121-N-2019, SVA/G/4624-102/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 62 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych- Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: ozachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, onie wynika ona z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, opotrzeby takiej nie można było wcześniej przewidzieć, onie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z faktu, iż zagrożony jest front wykonania pozostałych robót (wewnętrznych wykończeniowych, elewacyjnych oraz drogowych). W celu spełnienia technologii wykonania robót, konieczne jest aby roboty elewacyjne oraz wykończeniowe nie zostały rozpoczęte przed wykonaniem robót murowych i konstrukcyjnych. Zamawiający na etapie planowania zamówienia założył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym celu przeprowadził postępowanie o nr SVA/G/4620/056/2017 - otwarcie ofert w listopadzie 2017r., wybór oferty w grudniu 2017r. Firma Usługowo-Handlowa TOPAMO Tomasz Kolasiński odstąpiła od umowy w miesiącu październiku 2018. Jednocześnie Wykonawca przeprowadził postępowania na wykonanie robót elewacyjnych budynku: oSVA/G/4620-17/2018 - otwarcie ofert w kwietniu 2018 r., wykonawca odstąpił od podpisania umowy (17.08.2018) oSVA/G/4620-086/2018 - otwarcie ofert w październiku 2018 r., unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp. oSVA/G/4624/095/2018 - otwarcie ofert w listopadzie 2018r., unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. o SVA/G/4624/097/2018 - otwarcie ofert w listopadzie 2018r., unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. oSVA/G/4624/101/2018 - otwarcie ofert w grudniu 2018r. Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadził również postępowanie na wykonanie robót wykończeniowych o nr SVA/G/4620/008/2018 - otwarcie ofert w lutym 2018r., wybór oferty w marcu 2018. Firma Usługowo-Handlowa TOPAMO Tomasz Kolasiński odstąpiła od umowy w miesiącu październiku 2018. Kolejne postępowanie wznowione o nr SVA/G/4624/100/2018 - otwarcie ofert w grudniu 2018r. Powyższe potwierdza, że Zamawiający dołożył należytej staranności w celu udzielenia zamówienia do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.Sytuacja zaistniała w ww. postępowaniach nie jest zawiniona przez Zamawiającego.Na fakt, iż zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz, że takiej sytuacji nie można było przewidzieć, ma również wpływ tendencja aktualnie kształtująca się na rynku budowlanym, co przejawia się brakiem zainteresowania składaniem ofert w postępowaniach przetargowych przez podmioty działające w branży budowlanej. W ogólnodostępnych źródłach informacji jako powody takiej sytuacji wskazywane są brak pracowników i duża ilość toczących się inwestycji związanych z budową nowej infrastruktury. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ww. sytuację, a istniejącym po stronie Zamawiającego jest specyfika zamówień obsługiwanych przez Zamawiającego, tj. realizowanych na terenach jednostek wojskowych, stanowiących tereny zamknięte. Oznacza to, że bardzo utrudniona i wymagająca spełnienia wielu dodatkowych wymogów jest możliwość zatrudnienia pracowników będących obcokrajowcami. Dodatkowo zawęża to krąg podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym. Podkreślić też należy, że na rynku budowlanym obserwowana jest dynamiczna sytuacja związana z upadłością firm działających w tej branży, jak i związana z odstępowaniem przez Wykonawców od zawartych kontraktów. Z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie wynikała obawa związana z tak dużą trudnością wyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w ocenie Zamawiającego, wynikającej z opisanego stanu faktycznego obarczone jest dużym ryzykiem unieważnienia kolejnego postępowania. Powyższe spowoduje wstrzymanie prac na prowadzonej inwestycji oraz zagrożenie frontu wykonania robót następujących po robotach murowych (roboty wykończeniowe, elewacyjne oraz drogowe). W celu spełnienia technologii wykonania robót, konieczne jest aby roboty drogowe nie zostały rozpoczęte przed wykonaniem robót wykończeniowych oraz elewacyjnych budynku (m.in. izolacje cieplne fundamentów - pierwszy etap wykonania prac obejmuje wykonanie ocieplenia ściany fundamentowej sięgające co najmniej 1 m w głąb gruntu natomiast dopiero kolejnym etapem jest wykonanie robót drogowych). Z powodu powyższych okoliczności, w zaistniałym stanie faktycznym nie jest możliwe zachowanie terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Konieczność zachowania terminów, w szczególności dotyczących składania ofert, terminu wynikającego z wezwania do złożenia dokumentów czy terminu zawarcia umowy, przy założeniu niekorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, powodowałoby, że rozpoczęcie realizacji robót mogłoby nastąpić po ok. miesiącu od wszczęcia postępowania. Dlatego też z uwagi na powyższe argumenty zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia jest uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PRACE OGÓLNOBUDOWLANE ZBIGNIEW NASKRĘT, , ul. Gajowa nr 11, 62-200, Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.