Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dystrybucja energii elektrycznej

Przedmiot:

Dystrybucja energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-01-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Krajowa
ul. ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 12 51 390, faks 22 12 51 313
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dystrybucja energii elektrycznej dla Prokuratury Krajowej - budynek Postępu 3 w Warszawie
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dystrybucji energii elektrycznej dla Prokuratury Krajowej - budynek Postępu 3 w Warszawie (dwa punkty poboru energii elektrycznej (PPE)). Termin realizacji zamówienia: świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez okres 37 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych umową

Dokument nr: 550007466-N-2019, PK XF 261.34.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej dla Prokuratury Krajowej - budynek Postępu 3 w Warszawie. Jako propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wskazano tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo zamówień publicznych, po uwzględnieniu której Zamawiający może wszcząć postępowanie z wolnej ręki i udzielić zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym Wykonawcą, zgodnie z przepisami art. 66 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Jedynym Wykonawcą, który może wykonać przedmiotowe zamówienie, jest Innogy Stoen Operator Sp. z o. o. (dawniej: RWE Stoen Operator S.A.), gdyż wskazane poniżej przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze uniemożliwiają powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy. Nie jest bowiem możliwe dokonanie wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej w trybie konkurencyjnym. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na danym terenie wyznaczane są bowiem decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatorów Systemu Dystrybucyjnego na podstawie art. 9h ustawy Prawo energetyczne i działają w obszarze monopolu naturalnego. Dlatego też Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej właściwym dla danego terenu. Zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartą we wspólnym komunikacie z dnia 24.04.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej, o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii, to brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego. W takiej sytuacji, podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostarczenie energii elektrycznej mają następujące możliwości: zamawiający stosując tryby podstawowe udzielania zamówień wybiera przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej; (...). W świetle powyższych przesłanek zasadnym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Innogy Stoen Operator Sp. z o. o. , , ul. Piękna 46, 00-672, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.