Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa drobnej armatury wodociągowej

Przedmiot:

Dostawa drobnej armatury wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: PWIK Częstochowa
Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/194586
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa fabrycznie nowej drobnej armatury wodociągowej. Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie - wydanie 5
Nazwa: Roczna dostawa armatury Opis: Należy podać łączną wartość dostaw armatury objętej zamówieniem - wyliczoną zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2. Ilość: 1 [dostawa]

Dokument nr: ID 194586

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-02-01 14:23:31
Zakończenie transakcji: 2019-02-15 11:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/194586

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Zamawiający- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Jaskrowska14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,e-mail: poczta@pwik.czest.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej drobnej armatury wodociągowej w ilości i o parametrach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Miejsce realizacji dostaw: Magazyn Zamawiającego w Częstochowie, przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
Wymagany termin realizacji zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. W czasie obowiązywania umowy dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia.
SpecyfikacjaI stotnych Warunków Zamówienia dostępna w załączniku.
Specyfikacja jest bezpłatna.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych - P. Paweł Trelowski tel.(34) 377-33-50, - w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta tel. (34) 377-31-76,w dniach roboczych, w godzinach od 07:00 do 15:00,- wsparcie techniczne dotyczące składania ofert i komunikacji na Platformie zakupowej Open Nexus - 22 101 02 02.
Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa - 100 %.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia II etapu postepowania - dogrywki w formie aukcji elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ.
Oferty należy składać wyłącznie elektronicznie poprzez wykorzystanie odpowiednich aplikacji, dedykowanych dla niniejszego postępowania na stroniehttps://platformazakupowa.pl/pwik_czest.
W postępowaniu oprócz oferty i dokumentów należy złożyć wzory oferowanego asortymentu zgodnie z zapisami SIWZ.
Termin składania ofert i wzorów upływa 15.02.2019r. o godz. 11:00.
Oferty zostaną otwarte na Platformie zakupowej automatycznie po upływie terminu składania ofert.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiającynie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. (Proszę dołączyć skan wypełnonego i podpisanego dokumentu.)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Karty katalogowe proponowanych wyrobów. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Atesty Państwowego Zakładu Higieny. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Deklaracje zgodności z Polską Normą. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Formularz ofertowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. (Proszę dołączyć skan wypełnonego i podpisanego dokumentu.)
Pełnomocnicto - jeśli dotyczy. (Proszę dołączyć skan dokumentu - jeśli dotyczy.)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
PWIK Częstochowa
Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.