Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
telefon: 77 461 99 00, fax: 77 413 0728
info@gzmk.strzelceopolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Rodzaj zamówienia: ?- usługi x - roboty budowlane
5. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym do zasiedlenia przy ul. Moniuszki 3/29 w
Strzelcach Op. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym
zgodnie z załączonym zakresem robót do wykonania (przedmiarem robót) stanowiącym załącznik do
ogłoszenia.

Dokument nr: ZP-01/02/19

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.02.2019 do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w sekretariacie
lub przesłać droga meilową
na: info@gzmk.strzelceopolskie.pl

Miejsce i termin realizacji:
10. Przewidywany - Planowany termin realizacji zadania:
Rozpoczęcie: 12.02.2019r.,
Zakończenie: 05.03.2019r.

Wymagania:
6. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
Uwaga: Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk oferty
załączony jest do niniejszego ogłoszenia.
Cenę/kwotę za wykonanie zadania należy wyliczyć na podstawie przedmiaru lub innych dokumentów, danych,
oraz informacji udostępnionych, przekazanych przez Zamawiającego.
UWAGA: Zalecana wizja lokalna w celu wykonania dokładnych obmiarów z natury.
7. Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucza wykonawcę, który z przyczyn lezących po jego stronie nie wykonał,
albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych postępowaniach.
Złożona oferta nie odpowiadająca treści zapytania lub otrzymana przez zamawiającego po
terminie podanym powyżej uznana zostanie za nieważną i pozostanie bez rozpatrzenia.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu jej składania.
9. Warunki wykonania zadania/realizacji zamówienia:
Zgodnie z umową i zaleceniami, uzgodnieniami z Zamawiającym.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
W terminie , nie dłuższym niż 5 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest
podpisać umowę o wykonanie zamówienia.
Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, oznaczać będzie rezygnację z wykonania zadania. Zamawiający
zwróci się do następnego wykonawcy, ( którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie
zamówienia.

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Referatu Arkadiusz Linek
tel. 077/4619913, e-mail:
a.linek@gzmk.strzelceopolskie.pl
Pracownik Referatu Dariusz Wróbel
pok. 6, tel. 077/4619910, e-mail d.wrobel@gzmk.strzelceopolskie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.