Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu drogi gminnej

Przedmiot:

Wykonanie remontu drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat
powiat: ostrzeszowski
Telefon +48 62 731 00 39 Faks +48 62 731 00 43 Telefon +48 62 731 00 91
mpiszczalka@mikstat.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Mikstat
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:- wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Miksta Pustkowie
Zakres robót obejmuje:
- oznakowanie robót drogowych,
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych przy krawędzi jezdni i na
skrzyżowaniach,
- powierzchniowe utrwalenie 6135 m2 nawierzchni drogowych przy użyciu emulsji asfaltowej
stabilizowanej z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym.8-11 mm i 5-8 mm łącznie z
pielęgnacją,
- dostarczenie pracowników, materiałów, sprzętu na miejsce prowadzenia robót,
- uprzątnięcie miejsca robót,
- odtransportowanie pracowników i sprzętu z miejsca prowadzenia robót,
- pomiary końcowe,
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokument nr: IGP.7013.7.2019.MP

Otwarcie ofert: 3) termin otwarcia ofert: 12-02-2019 roku godz. 15;00

Składanie ofert:
1) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Miasto i Gmina
Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat, pok. nr 1 do dnia 12-02-2019 do godz. 12;00
2) Zamawiający przewiduje, że ofertę można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres
mpiszczalka@mikstat.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.05.2019 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć napisem:
,,Zapytanie ofertowe na:
,, wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Mikstat Pustkowie.
6. Dokumenty wymagane od wykonawcy:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia - załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
7. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100 %

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maria Piszczałka - tel. 627310043

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.