Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami

Przedmiot:

Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
powiat: Szczecin
091 44 10 248
kblazkow@wzp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o prowadzonym rozpoznaniu rynku w zakresie kosztów opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Planem Inwestycyjnym oraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

Rozpoznanie rynku
W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się o przedstawienie informacji dotyczących możliwości oraz szacunkowych kosztów opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa wraz z Planem Inwestycyjnym oraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

Przedmiot
Zadania objęte przedmiotowym zamówieniem to opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym oraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1016). W przypadku zmiany w przepisach regulujących sposób, formę oraz zawartość przedmiotowych dokumentów w trakcie ich opracowywania wykonawca zobowiąże się do dostosowania do zmienionych wymogów prawnych.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych celem umożliwienia złożenia uwag i wniosków do programu.
Zorganizowanie czterech spotkań z przedstawicielami gmin, powiatów oraz instytucji zewnętrznych w celu prezentacji dokumentu. W trakcie spotkań Wykonawca zapewni każdej uczestniczącej w spotkaniu osobie poczęstunek (kawa, herbata, woda mineralna, kruche ciasteczka).
Przygotowanie i dokonanie prezentacji multimedialnej poszczególnych etapów w tracie realizacji zadania oraz końcowej wersji przedmiotu opracowania Zarządowi Województwa, Komisjom Sejmiku oraz Sejmikowi przed uchwaleniem dokumentu.

Przy opracowywaniu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Planem Inwestycyjnym oraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu Wykonawca ma obowiązek stosować zapisy:

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1016),
w przypadku zmiany ww. aktów prawnych lub powstania nowych Wykonawca zobowiąże się do dostosowania do zmienionych wymogów prawnych.

Składanie ofert:
Wykonawcy mający w swojej ofercie lub gotowi wykonać przedmiot zamówienia opisany powyżej, powinni zgłaszać się do Karoliny Błażków (tel. 091 44 10 248), lub Magdaleny Hryncewicz (tel. 91 44 10 281) oraz przesyłać informacje na adres e-mail: kblazkow@wzp.pl, mhryncewicz@wzp.pl w terminie do 12 lutego 2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin

Wykonanie zadań powinno nastąpić w terminie do 31 grudnia 2019 r. Termin może ulec zmianie w przypadku wyznaczenia konkretnej daty przeprowadzenia aktualizacji WPGO w ustawie.
Wykonawca zaproponuje harmonogram realizacji prac.

Wymagania:
Wymagania wobec wykonawcy
Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej pięciu opracowań strategicznych dokumentów wojewódzkich takich jak plany lub programy dotyczące ochrony środowiska o zasięgu wojewódzkim, w tym minimum jeden Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.
Cena
Wydział Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie wstępnego oszacowania kosztów wyżej wymienionych zadań. Cena powinna obejmować wszystkie koszty przygotowania i przeprowadzenia wyżej opisanych zadań, z wyszczególnieniem właściwej dla danej firmy/usługi stawki VAT.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.