Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych

Przedmiot:

Sporządzenie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 617 66 00
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis zadania:

1.Wykonawca w ramach zadania sporządzi operat wodnoprawny. Operat powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne ze zm., oraz przepisami związanymi.
2. Operat powinien obejmować teren Business Park Nad Drwiną o łącznej powierzchni 22.7304 ha tj. działki o nr; 474/1 , 474/2 , 474/3 , 474/4 , 474/ 7 , 474/8 obr. 105 Podgórze wraz z usytuowanymi na nich budynkami, budowlami i obiektami a także planowanymi do realizacji na działkach nr 474/5 i nr 474/6 obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez ,,Projmors" Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. Gdańsk ul. Narwicka 2D.
3. Odprowadzenie ścieków opadowych oraz wód drenażowych do rzeki Drwina Długa powinno odbywać się wyłącznie istniejącym wylotem ? 1000mm z powierzchni 22.7304ha (w tym z powierzchni dróg, parkingów, placów, dachów, terenów nieutwardzonych) oraz wód drenażowych w ilości 67,5 l/s, z wykorzystaniem istniejących urządzeń tj.; osadnika, separatora, dwóch pompowni P1 i P2, rurociągów, a także komory rozprężnej K1, zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem WS-08.JI.62101-19/09 z dnia 11 marca 2009r.

IV. CZYNNOŚCI DODATKOWE.

W ramach zawartej umowy Wykonawca, poza czynnościami opisanymi w pkt. III zobowiązany będzie do:
1. Sporządzenia i złożenia w imieniu Zamawiającego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Drwiny Długiej , istniejącym wylotem ścieków opadowych oraz wód drenażowych z kanalizacji opadowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie.
2. Przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji (przed jego złożeniem do Wód Polskich) wniosku wraz operatem i oświadczeniem , że dokumentacja jest opracowana zgodnie z wymogami Ustawy i jest kompletna w zakresie celu, któremu ma służyć.
3. Nadzór i udział w postępowaniu, aż do momentu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
4. Wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym terminu wejścia na teren w przypadku realizacji prac/wykonania wizji, wglądu do dokumentacji itp.
5. Przedkładania informacji o bieżącej sytuacji.

Składanie ofert:
Poniższą ofertę należy złożyć do dnia 07 lutego 2019 roku do godziny 12.00, na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, osobiście w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 10 (budynek B3, II piętro). Szczelnie zamknięte opakowanie oferty należy opatrzyć napisem:
,,Sporządzenie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych istniejącym wylotem do Drwiny Długiej z terenu Business Park Nad Drwiną w Krakowie"

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert:
Kryterium decydującym o wyborze oferty jest: Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:
cena (waga 80%),
termin wykonania zadania (waga 20%),
przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o:
Kryterium cenowe - wskaźnik C
C= ((Ca : Cb) × 80%) × 100
gdzie:
Ca - najniższa cena brutto oferty spośród zakwalifikowanych ofert
Cb - cena brutto oferty ocenianej
Kryterium termin wykonani zadania - wskaźnik T
T= ((Ta : Tb) × 20%) × 100
gdzie:
Ta - najkrótszy termin oferty spośród zakwalifikowanych ofert
Tb - termin oferty ocenianej
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ranking punktów uzyskanych przez każdego z Oferentów zgodnie ze wzorem (C + T).

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.