Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa oczyszczacza powietrza

Przedmiot:

Dostawa oczyszczacza powietrza

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce
powiat: Siedlce
tel.: (25) 640-78-03; (25) 640-78-45; tel. cen. (25) 640-78-00; (25) 640-78-01;
boi@siedlce.so.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa oczyszczacza powietrza do sal rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach"
ROZDZIAŁ III. Określenie przedmiotu i wielkości zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oczyszczacza powietrza IQAir HealthPro 250 do sal rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oczyszczacza powietrza o parametrach równoważnych opisywanym. Wykonawca, który zaoferuje w złożonej przez siebie ofercie produkt równoważny, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności jest o takich samych lub zbliżonych parametrach technicznych lub jakościowych jakie określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia. Zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie produkt równoważny musi posiadać co najmniej następujące parametry:
1) całkowita wydajność systemu (filtracja) - > 99,97% dla cząstek > 0,3 pm, > 99,5% dla cząstek > 0,003 pm.
2) Filtr/filtry usuwać muszą bardzo drobne cząstki, alergeny, bakterie, wirusy, zarodniki pleśni, zapachy i zanieczyszczenia chemiczne, oraz duże i drobne cząstki kurzu;
3) poziom przepływu powietrza: 1: 50, 2:100, 3:170,4: 240,5:310,6:440 m.3/h;
4) wskaźnik konieczności wymiany filtra, wskaźnik zużycia filtra, sygnalizator konieczności wymiany filtra;
5) cichy: LPA 1: 22, 2: 33, 3: 41, 4: 47, 5: 52, 6: 57 dB(A); LWA 1: 32, 2: 43, 3: 51, 4: 57, 5: 62, 6: 67 dB(A).
3. Wykonawca przygotowujący ofertę równoważną powinien w niej wskazać, które elementy oferty zawierają rozwiązania równoważne. Wykonawca powinien określić również nazwę producenta, parametry i właściwości indywidualizujące przedmiot tak, aby wynikało z tego, że spełnia on warunki narzucone przez Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oferty dokument potwierdzający równoważność oferowanego przez siebie produktu (np. odpowiedni katalog).
4. Wykonawca udzieli na dostarczony oczyszczacz powietrza gwarancji na okres 36 miesięcy liczonych od dnia przekazania urządzenia Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamćnoienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.
6. ZNAK SPRAWY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZP-261-7/19.

Dokument nr: ZP-261-7/I9

Otwarcie ofert: 3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 r. o godz. 10.30 w Sądzie Okręgowym w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 w pokoju nr 7 (parter).

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertowego należy złożyć (przesłać) w formie pisemnej do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie na adres:
Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce.
lub złożyć w siedzibie Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 na Biurze Podawczym (parter).
* Koperta powinna zawierać nawę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie:
,,Oferta na dostawę oczyszczacza powietrza do sal rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach".
2. Koperta powinna zawierać dane adresowe Wykonawcy, aby można ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. W przypadku wysłania oferty pocztą (firmą kurierską) - decyduje data i godzina dostarczenia oferty na wskazany powyżej adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania). Wszelkie konsekwencje wnikające ze złożenia oferty niezgodnie z opisem wskazanym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty ponosi Wykonawca. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez otwierania.

Kontakt:
ROZDZIAŁ XII. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami
o w kwestiach związanych z przedmiotem zamówienia: Pan Witold Jaszczuk - Specjalista SO w Siedlcach, tel.: (25) 640-78-68;
o w kwestiach związanych z procedurą: Pani Anna Żelazowska - Specjalista SO w Siedlcach, tel.: (25) 640 - 78- 03, e-mail: anna.zelazowska@siedlce.so.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.