Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych

Przedmiot:

Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk
powiat: elbląski
tel. (55) 248 20 01,
pawel.klimczak@paslek.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pasłęk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie do wód: wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, miejsca postojowe, place, budynki) dla zlewni:
(1) ul. Traugutta (osiedle Zydlong),
(2) ul. Sprzymierzonych/Sybiraków,
Opracowania stanowiące przedmiot niniejszego zapytania musi być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, z wykorzystaniem najlepszych praktyk oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U z 2018 r. poz..2268 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800). Zakres prac do wykonania obejmuje:
(1) Pozyskanie z zasobu geodezyjnego map sytuacyjno-wysokościowych do celów wykonania przedmiotu zamówienia,
(2) pozyskanie we własnym zakresie materiałów i uzgodnień wymaganych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
@ wskazanie właściciela, na którego terenie znajduje się wylot (jeżeli nie jest nim zamawiający) i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień,
(4) Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie do wód: wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, miejsca postojowe, place, budynki) dla zlewni:
(4.1 ) ul. Traugutta (osiedle Zydlong),
(4.2 ) ul. Sprzymierzonych/Sybiraków,
@ Dostarczenie zamawiającemu opracowanych operatów w ilości po 2 egz. każdego oraz dodatkowo w formie elektronicznej np. na nośniku CD lub DVD,
(6) Złożenie do właściwego organu wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
(7) Udział w postępowaniu, w tym również w rozprawach wodnoprawnych, w przypadku gdy zamawiający lub właściwe w sprawie organy i jednostki administracji publicznej zgłoszą konieczność uzupełnienia bądź poprawienia całości lub części operatu/operatów wodnoprawnych,
(8) Uzyskanie ostatecznego pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie do wód: wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, miejsca postojowe, place, budynki) dla zlewni wymienionych w ppkt. (4.1)-(4.2). W przypadku niekorzystnych zapisów w pozwoleniach wodnoprawnych, składanie odwołań do właściwego organu.

Dokument nr: BGK.7021.5.4.2019. KP

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk w pokoju nr 13A, na adres e-mail: pawel.klimczak@paslek.pl lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do urzędu).

Wymagania:
VIII. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku,

Uwagi:
VII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena: 100%.

Kontakt:
IX. Osoba do kontaktu: Paweł Klimczak - inspektor ds. drogownictwa w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, tel. (0-55)-248-20-01 wew. 23 , e-mail: pawel.klimczak@paslek.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.