Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przyłączy nn

Przedmiot:

Wykonanie przyłączy nn

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
artur.osinski@pgedystrybucja.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NA
,,Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj wybuduj na terenie RE Grójec - obszar gmin: Chynów, Jasieniec" Kategoria zakupowa według BKW: Nr 1. Usługi projektowe w zakresie przyłączy nN Nr 5. Roboty budowlane w zakresie wykonania przyłączy nN

Dokument nr: 124/LZA/AO/2019

Otwarcie ofert: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT (NIEJAWNE)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki (Budynek magazynu Głównego), ul. Szydłowiecka 26a - świetlica 2019-02-12 r. o godz. 0845. Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
SIWZ do uzyskania w PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka 26a, Departament Logistyki budynek Magazynu Głównego w pok. nr 12 oraz do pobrania na stronie internetowej http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26 - pokój nr 213 -sekretariat na II piętrze do dnia 2019-02-12 r. do godz. 0800.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAKUPU
Zamówienie będzie realizowane w okresie do 31.12.2019r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania. Zlecenia na wykonanie poszczególnych przyłączy będą przekazywane do dnia 20.09.2019r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania
Dla realizacji konkretnego typowego przyłącza strony ustalają termin realizacji, nie dłuższy niż 100 dni dla prac w systemie zaprojektuj i wybuduj, lub 60 dni dla samej dokumentacji projektowej, lub 40 dni dla robót budowlanych liczony od daty otrzymania zlecenia uszczegóławiającego.

Wymagania:
INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzieleniu zakupu oraz informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zakupu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
12. INNE
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
3 z 3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający dopuszcza składanie ofert niniejszym postępowaniu według kategorii i zasadach wskazanych w pkt. 5.1. SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

Uwagi:
KRYTERIA OCENY OFERT
Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w SIWZ.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 45 dni i jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Kontakt:
OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELENIA INFORMACJI
? w sprawach proceduralnych: Artur Osiński 41 25 26 641
e-mail: artur.osinski@pgedystrybucja.pl
? w sprawach technicznych Szymon Świtowski tel. (41) 25 26 268, e-mail: szymon. switowski@pgedystrybucja.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postępowania zakupowego będą umieszczane na stronie internetowej http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.