Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Reguły
powiat: pruszkowski
tel. 223 509 160, faks 223 509 161
Województwo: mazowieckie
Miasto: Reguły
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla placówek oświatowych Gminy Michałowice od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu (o ciśnieniu nie mniejszym niż 1,7 kPa) dla potrzeb gminnych jednostek w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Zakres zamówienia obejmuje zakup gazu w ilości 370 334 m3: 1) Część 1 - zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05 - 806 Komorów. 2) Część 2 - zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 - 816 Michałowice. 3) Część 3 - zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05 - 806 Nowa Wieś. 4) Część 4 - zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Gminnego Przedszkola w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 - 816 Michałowice. 5) Część 5 - zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Gminy Michałowice z podziałem na: 1. Budynek Urzędu Gminy - Aleja Powstańców Warszawy 1, 05 - 816 Reguły 2. Budynek Gminnej Biblioteki - ul. Raszyńska 34, 05 - 816 Michałowice 3. Stacja Uzdatniania Wody - ul. Turystyczna 2, 05 - 806 Komorów 4. Budynek użyteczności publicznej - ul. Ryżowa 90, 05 - 816 Opacz - Kolonia

CPV: 09123000-7

Dokument nr: 550023128-N-2019, CUW.2311.2.10.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W związku z przeprowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta, zaistniała konieczność natychmiastowego wyłonienia wykonawcy mogącego zapewnić wykonanie zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych jako przesłankę zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybu zamówienia z wolnej ręki przewiduje w art. 67 ust. 1 pkt 4, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej następująca okoliczność:w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, inie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art.89ust.1pkt2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione Zamawiający przeprowadził negocjacje z Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05 - 806 Komorów

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Fortum Marketing and Sales Polska S.A. , dg@fortum.pl, ul. Heweliusza 9, 80-890, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 - 816 Michałowice.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05 - 806 Nowa Wieś.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Gminne Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 - 816 Michałowice.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Gmina Michałowice

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.