Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont wytrącalnika solanki

Przedmiot:

Remont wytrącalnika solanki

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PCC Rokita S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
powiat: wołowski
Telefon, 885965134
Patryk.Fojt@pcc.eu
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/422/preview?iRfxRound=-1
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Brzeg Dolny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa Projektu zakupowego:

,,Remont wytrącalnika solanki nr 1"
Opis przedmiotu zakupu:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie remontu zbiornika stalowego z wykładziną chemoodporną. W zakres remontu wchodzi prefabrykacja i wymiana dachu stalowego oraz uzupełnienie wykładziny chemoodpornej.
Termin realizacji prac: 1.04.2019 godz. 7:00 - 8.04.2019 godz. 12:00 podczas postoju remontowego wytwórni

W tym samym czasie na terenie wytwórni będą realizowane liczne inne prace.

Zakres prac:
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego.
2. WYMAGANE! Sporządzenie kosztorysu prac z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych materiałów, robocizny, sprzętu dla poszczególnych etapów prac, w tym rusztowań i dźwigu, oraz kosztów pośrednich (marża własna itd.).
3. Prace przygotowawcze i zakończeniowe
a. pomiary potrzebne do wykonania pełnego zakresu prac,
b. zabezpieczenie w niezbędnym zakresie sąsiadujących instalacji, obiektów i urządzeń przed skutkami prowadzonych prac,
c. przywrócenie porządku w miejscu prowadzenia prac po ich zakończeniu.
4. Uzgodnienie sposobu montażu dachu i rozmieszczenia króćców.
5. Wymiana dachu możliwa do zrealizowania w dwóch wariantach:
a. Prefabrykacja i montaż nowego dachu w całości w całości
i. Prefabrykacja dachu w całości lub odpowiednio przygotowanych fragmentach, wygumowanie w maksymalnym możliwym zakresie od wewnętrznej strony wraz z króćcami i przylgami wg dokumentacji, dokonanych pomiarów i uzgodnień z Zamawiającym.
ii. Transport dachu gotowego lub w sprefabrykowanych fragmentach do zakładu Zamawiającego, montaż w całość oraz przygotowanie do montażu na zbiorniku.
iii. Demontaż barier i drabiny na potrzeby wymiany dachu.
iv. Wycięcie i demontaż starego dachu ze zbiornika, przygotowanie płaszcza pod montaż nowego dachu, położenie i spawanie nowego dachu.
v. Ponowny montaż drabiny i barier.
b. Demontaż istniejącego dachu i wykonanie nowego dachu w miejscu starego (wymagane wykonanie całego dachu wraz z króćcami i gumowaniem we wskazanym czasie)
i. Demontaż barier i drabiny na potrzeby wymiany dachu.
ii. Wycięcie i demontaż starego dachu ze zbiornika, przygotowanie płaszcza pod montaż nowego dachu oraz położenie i spawanie nowego dachu.
iii. Ponowny montaż drabiny i barier.
6. Uzupełnienie wykładziny gumowej w niezbędnym zakresie wraz z badaniami iskrowymi całej powierzchni wewnętrznej zbiornika i naprawami. Rozliczenie napraw ma nastąpić powykonawczo wg stawek przedstawionych w ofercie zgodnych z poniższym przykładem:
a. naprawa poprzez nałożenie nowej łaty wraz z przygotowaniem powierzchni - ..... /szt (dla łat o powierzchni do 0,1m2)
b. naprawa poprzez nałożenie nowej łaty wraz z przygotowaniem powierzchni - ..... /m2 (dla łat o powierzchni powyżej 0,1m2)
Wykładzina gumowa typ Vulcoferran 2194 lub inna o identycznej lub lepszej odporności chemicznej na medium (preferowani producenci gumy GBT-HAW, KCH Steuler, TIP-TOP), wszystkie powierzchnie uszczelniające i przylgi muszą być płaskie bez szwów i zakładek gumy, należy dołączyć kartę katalogową zastosowanej powłoki, jako zamiennik może być zastosowana np. guma Kerabutyl BB-S/V.
Należy przedstawić kartę katalogową materiałów zastosowanych do naprawy. Po dokonaniu badań oraz napraw Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu protokołów potwierdzających szczelność powłoki.
7. Zabezpieczenie antykorozyjne wszelkich obrabianych powierzchni stalowych, przygotowanie stali pod powłokę malarską co najmniej do stopnia Sa 2 1 lub St 3 wg ISO 8501-1, pokrycie systemem C-5M o trwałości co najmniej M (5-15 lat).
8. UWAGA! Ponad dachem znajduje się wejście na pomost obsługowy, którego demontaż/montaż należy przewidzieć, jeśli będzie tego wymagać wymiana dachu. W takim przypadku należy założyć odcięcie fragmentu pomostu w uzgodnionym zakresie oraz ponowny montaż po zakończeniu wymiany dachu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów ciętych/spawanych.
9. Demontaż barier oraz drabiny może wiązać się z koniecznością cięcia na fragmenty - należy je odpowiednio oznaczyć, zamontować, pospawać i zabezpieczyć antykorozyjnie miejsca cięć/spawania po zakończeniu wymiany dachu.
10. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego jest przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji opisanej w pkt 11 Wytycznych technicznych.
Parametry robocze medium:
? temperatura robocza 65-85°C, max. 90°C,
? ciśnienie hydrostatyczne,
? pH = 7-12,
? medium: solanka surowa z częściami nierozpuszczonymi (ok.325g/l (200-330) NaCl, Mg(OH)2, Ca2CO3, Fe(OH)3, chlor 0,2g/l, części stałe do 5 %)
Wytyczne techniczne:
1. wykonanie materiałowe:
a. poszycie dachu: stal węglowa St3S/S235JRH lub odpowiednik,
b. powłoka chemoodporna: Vulcoferran 2194 / Kerabutyl BB-S/V lub odpowiednik o takiej samej lub lepszej odporności chemicznej i temperaturowej,
2. wymiary:
a. zbiornik ok. ?5500 mm x H8000 mm, blacha gr. 8 mm,
b. dach ok. ?5750 mm x 15° nachylenia, blacha gr. 8 mm,
3. wykaz króćców dachu:
a. 2xDN500,
b. 8xDN150,
4. proponowane wymiary i sposób montażu dachu wg załączonej dokumentacji stworzonej w ubiegłych latach na potrzeby remontu sąsiedniego zbiornika,
5. rozmieszczenie króćców należy ustalić z Zamawiającym w oparciu o pomiary i załączoną dokumentację archiwalną,
6. wymagana klasa jakości spoin C wg ISO 5817,
7. kołnierze króćców owiercone wg EN 1092-1 PN10, przylga typu B1,
8. gwinty śrub podczas montażu należy zabezpieczyć smarem,
9. podczas montażu dachu należy szczególną uwagę zwrócić na dopasowanie króćca DN500 pracującego jako spływ solanki z nasycalników,
10. dokumentacja techniczna:
a. certyfikaty materiałowe wg EN 10204 dla elementów stalowych,
b. karta katalogowa zastosowanej wykładziny chemoodpornej,
c. poświadczenia szczelności z badań iskrowych całej wykładziny wewnątrz zbiornika,
d. protokoły badań jakości spoin (100% VT, 10% MT lub PT),
e. dokumentacja powykonawcza dachu:
i. rysunki wykonawcze i złożeniowy dachu,
ii. rzut pionowy z wykazem i rozmieszczeniem króćców,
Pozostałe informacje i wymagania:
a. obowiązkowa wizja lokalna, zgłoszenie min. 2 dni przed przyjazdem,
b. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić podległych pracowników z Kompendium informacji BHP, dostępnym w portalu PCC Rokita (Strona główna > O Firmie > Zasady bezpieczeństwa > Kompendium BHP), oraz dostarczyć koordynatorowi podpisane przez każdego pracownika Wykonawcy formularze FS.C 301.06 Oświadczenie o znajomości.
c. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania koordynatorowi formularza FS.C.301.10 Analiza Bezpieczeństwa Pracy moduł B.
d. zabrania się dokonywania zmian w konstrukcji poza zakresem prac lub nieuzgodnionych w pisemnej notatce z Zamawiającym,
e. wszelkie odpady stalowe powinny zostać złożone w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego,
f. Wykonawca zapewnia wszelkie narzędzia i sprzęt niezbędne do wykonania usługi,
g. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z materiałów dopuszczonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej,
h. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom zaplecza technicznego oraz socjalnego,
i. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom wymaganego sprzętu ochrony osobistej: maski przeciwgazowe z pochłaniaczami ABEK, kaski ochronne, okulary ochronne chemiczne, sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości i inny niezbędny przy wykonaniu w/w zadania,
j. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia nienagannego porządku w miejscu wykonywania prac oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi na terenie PCC Rokita S.A. Wewnętrznymi Zarządzeniami,
k. w miejscu wykonywania prac dostępne są media:
? prąd elektryczny,
? woda przemysłowa,
? woda demi,
? para technologiczna.

Dokument nr: KC/0006/19

Specyfikacja:
Miejsce uzyskania SIWZ:

Do pobrania ze strony https://zakupy.pcc.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ:

Brak

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert:

Oferty składane w trybie elektronicznym.
Termin zbierania ofert:

2019-02-12 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji prac: 1.04.2019 godz. 7:00 - 8.04.2019 godz. 12:00 podczas postoju remontowego wytwórni
Miejsce realizacji zamówienia:

Brzeg Dolny

Wymagania:
Warunki udziału:

W Projekcie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
Część 1
Nazwa części:,,Remont wytrącalnika solanki nr 1"
Spełnienie wymagań SIWZ

Uwagi:
Formuła realizacji:

Akcja ofertowa nieograniczona
Okres związania ofertą:

3 miesiące
Kryteria oceny ofert:

Część 1
Nazwa części:,,Remont wytrącalnika solanki nr 1"
Cena jednostkowa
Wartość całkowita - 98,00%
Gwarancja i jej warunki - 2,00%

Kontakt:
Osoba kontaktowa:

Patryk Fojt
Telefon do osoby kontaktowej:

885965134
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Patryk.Fojt@pcc.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.