Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie tarasu do budynku

Przedmiot:

Wykonanie tarasu do budynku

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Tuchomie
ul. Jana III Sobieskiego 16
77-133 Tuchomie
powiat: bytowski
Telefon: 59 821-50-40 Fax: 59 821-50-56
biuro@tuchomie.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tuchomie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Działając w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zapraszam do złożenia propozycji
cenowej na zadanie pn.: Wykonanie tarasu do budynku żłobka w Tuchomiu.
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie tarasu do budynku żłobka w Tuchomiu, na co składa się
m.in.:
1) Wykonanie tarasu, zadaszenia, posadzki, podłogi z desek - deski tarasowej z litego drewna gr.
2,5 em,
2) Wykonanie zabudowy ścian bocznych
Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2), przedmiarach robót
(załącznik nr 3) z tym, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacji
projektowej.
Dokumentacja projektowa zawiera większy zakres prac, wycenę należy przyjąć na podstawie przedmiarów robót.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w dokumentacji projektowej parametry techniczne.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru
lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy
danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji.
Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od
wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały
wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych
parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot
występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Wszystkie zastosowane elementy mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie
atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawom
normy bezpieczeństwa.
Dokumentacja projektowa zawiera wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
o Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z budową leży po stronie Wykonawcy.
o Do obowiązków Wykonawcy należy również wytyczenie geodezyjne i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.
o Wykonawca jest zobowiązany ustanowić kierownika budowy, bowiem na przedmiotowe roboty budowlane
została wydana przez Starostę Bytowskiego decyzja - pozwolenie na budowę.
o Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty
dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy
bezpieczeństwa.

CPV: 45200000 9, 45430000 0, 45421000 4

Dokument nr: RG.271.1.7.2019

Składanie ofert:
Proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego formularza oferty oraz przekazanie go Zamawiającemu w
formie:
- elektronicznej, na adres: biuro@tuchomie.pl lub e.lipka@tuchomie.pl
- faksem, na nr tel.: 598215056
- pisemnej (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź osobiście)
do dnia 11.02.2019r do godz. 12;00.
Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.