Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
powiat: konecki
41 372 32 49
przetargi@umkonskie.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Końskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
na
Zadanie 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w ramach zadania ,,Budowa drogi gminnej łączącej drogę powia-tową ul. Zachodnią z ul. Gimnazjalną w Końskich".
Inne przewidywane źródła finansowania zadania - środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Dokument nr: ZP- 271.2.15.2018.EP

Składanie ofert:
Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 11.02.2019r.
Adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29 55

Miejsce i termin realizacji:
Umowny termin wykonania zadania na wykonawstwo- roboty budowlane- 30.09.2019r.

Wymagania:
WARUNKI I ZAKRES RELIZACJI ZAMÓWIEŃ

Wymagane oświadczenia i dokumenty:

a) Wykaz osób

b) Wykaz usług

Cenę oferty należy podać w ,,Formularzu ofertowym"(załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT)

Termin realizacji zamówienia - termin rozpoczęcia kierowania robotami ustalono na dzień podpisania umowy; termin zakończenia tożsamy z datą zakończenia zadania (podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego).
Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2)

Zamawiający wybierze Wykonawcę, według następujących kryteriów

- . cena - 100 %

-Kryterium cena brutto: zostanie zastosowany następujący wzór:

Oferowana cena minimalna brutto

C = ?????????????????????? x 100 pkt

Cena badanej oferty brutto

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców:

Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

1) zadanie 1- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.