Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: .Budowa otwartej strefy aktywności

Przedmiot:

.Budowa otwartej strefy aktywności

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Sępopolu
ul. 11 Listopada 7
11-210, Sępopol
powiat: bartoszycki
tel: 89 76 13 181 ,, , tel. 89 761 46 05
naczelnik@sepopoI.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: 11-210, Sępopol
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
..Budowa otwartej strefy aktywności

wykonanie kompleksowo:
- dokumentacji projektowej
- planu zagospodarowania terenu
- opisu technicznego przedsięwzięcia
- uzyskanie nezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów Prawa Budów lanego
Dla każdej z n/w- otwartych stref aktywności planuje się:
- budowę 6 różnych urządzeń( dopuszcza się montaż kilku urządzeń na jednej konstrukcji)
- 4 ławki montowane na stałe do podłoża,
- 2 urządzeń do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża tj.stoliki do gier w szachy/warcaby
- stojak na rower
- zagospodarowanie zieleni - nasadzenia.
Istotnym elementem będzie wkomponowanie obiektów w otoczenie zieleni, dla zadań pod nazwą:
a) ..Budowa otwartej strefy aktywności w Dzietrzychowie".działka 4- 109/7
b) ,,Budowa otwartej strefy aktywności w msc. Miedna." działka 24-1/18
c) ,,Budowa otwartej strefy aktywności w Stopkach Osadzie, działka 3 1-29/41
d) ,,Budowa otwartej strefy aktywności w Różynie." działka 27-46/4
c) ,,Budowa otwartej strefy aktywności w' Smolance." działka 30-276/8
Przy projektowaniu infrastruktur) sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestcyjnego
wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm. a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06
Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stale. Wymagania bezpieczeństwa i metody
badań, PN-EN 1 176:2009 Wyposażenie placów zabaw- i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN
1 177:2009 Nawierzchnie placów zabaw-1 amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości
upadku..
1. Usługa wykonania zostanie zrealizowana po uprzednim pisemnym zamówieniu złożonym
przez Burmistrza Gminy Sępopol określającym termin realizacji zamówienia. Zamówienie
zostanie złożone pisemnie.

Składanie ofert:
2. Termin złożenia ofert; do 11 lutego 2019 do godz. 10;00 dostarczone w zamkniętej kopercie do
sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sępopolu ul. I I Listopada 7, 11-210 Sępopol z dopiskiem
,,Budow a otwartych stref aktyw ności na terenie gminy Sępopol". Dopuszcza się możliwość
złożenie ofert drogą e-mailową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do zapytania cenowego na adres naczelnik@sepopoI.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 22.02.2019

Wymagania:
4. Ocena ofert: cena ofertowa - 100% oferty po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać:
nazwę i adres wy konawcy.
proponowaną cenę brutto i netto za dostarczenie całości zamów ienia
termin realizacji zamówienia
7. Opis sposobu obliczania cen)1:
Cena oferty w inna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego
zakresu zamówienia. Wykonawca określając cenę zamówienia winien jest uwzględnić
wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
8. Warunki płatności: płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
kompletnej dokumentacji oraz wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
Gmina Sępopol zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny
i nie przewiduje zwrotu kosztów1 poniesionych przez potencjalnych oferentów.

Kontakt:
5. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Woźniak, tel. 89 761 46 05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.