Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiot:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - budynek nr 47 w Łodzi. Zadanie nr 11725
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży sanitarnej - instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 47 na terenie WCKM w Łodzi, woj. łódzkie (zad.11725). Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z pozyskaniem zastosowaniem wykonaniem robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Do SIWZ został załączony przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, na podstawie, którego należało przygotować kosztorys szczegółowy

Dokument nr: 550024035-N-2019, SVA/G/4624-1/2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 62 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jest właściwy, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: - zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, - nie wynika ona z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, - potrzeby takiej nie można było wcześniej przewidzieć, - nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający na etapie planowania zamówienia założył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym celu przeprowadził postępowanie: - SVA/G/4620-065/2017 - otwarcie ofert w grudniu 2017r., unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp. - SVA/G/4620/001/2018 - otwarcie ofert w lutym 2018r., podpisanie umowy w maju 2018 (EKO-TECH Karol Słomski), Zamawiający odstąpił od umowy (27.09.2018). W związku z tym, że trwały procedury odbiorowe dotyczące rozwiązania powyższej umowy oraz, że w miesiącu grudniu na budowie zdarzył się wypadek śmiertelny, Zamawiający nie mógł wcześniej udostępnić placu budowy. Powyższe potwierdza, że Zamawiający dołożył należytej staranności w celu udzielenia zamówienia po przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Sytuacja zaistniała w ww. postępowaniach, związana z ich unieważnieniem, oraz odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy nie jest zawiniona przez Zamawiającego. Na fakt, iż zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz, że takiej sytuacji nie można było przewidzieć ma również wpływ tendencja aktualnie kształtująca się na rynku budowlanym, co przejawia się brakiem zainteresowania składaniem ofert w postępowaniach przetargowych przez podmioty działające w branży budowlanej. W ogólnodostępnych źródłach informacji jako powody takiej sytuacji wskazywane są brak pracowników i duża ilość toczących się inwestycji związanych z budową nowej infrastruktury. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ww. sytuację, a istniejącym po stronie Zamawiającego jest specyfika zamówień obsługiwanych przez Zamawiającego, tj. realizowanych na terenach jednostek wojskowych, stanowiących tereny zamknięte. Oznacza to, że bardzo utrudniona i wymagająca spełnienia wielu dodatkowych wymogów jest możliwość zatrudnienia pracowników będących obcokrajowcami. Dodatkowo zawęża to krąg podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym. Podkreślić też należy, że na rynku budowlanym obserwowana jest dynamiczna sytuacja związana z upadłością firm działających w tej branży, jak i związana z odstępowaniem przez Wykonawców od zawartych kontraktów. Z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie wynikała obawa związana tak dużą trudnością wyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w ocenie Zamawiającego, wynikającej z opisanego stanu faktycznego obarczone jest dużym ryzykiem unieważnienia kolejnego postępowania. Powyższe spowoduje wstrzymanie prac na prowadzonej inwestycji, przede wszystkim robót wewnętrznych wykończeniowych. Z powodu powyższych okoliczności, w zaistniałym stanie faktycznym nie jest możliwe zachowanie terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Konieczność zachowania terminów, w szczególności dotyczących składania ofert, terminu wynikającego z wezwania do złożenia dokumentów czy terminu zawarcia umowy, przy założeniu niekorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, powodowałoby, że rozpoczęcie realizacji robót mogłoby nastąpić po ok. miesiącu od wszczęcia postępowania. Dlatego też z uwagi na powyższe argumenty zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia jest uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Firma Usługowo-Handlowa Jurex Jerzy Tworzewski, , Os. Pułanki 41 , 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.