Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa garażu OSP

Przedmiot:

Rozbudowa garażu OSP

Data zamieszczenia: 2019-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Andrespol z siedzibą w Andrespolu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
powiat: łódzki wschodni
tel. (42 213 24 40); faks (42 213 24 40 w.834)
Województwo: łódzkie
Miasto: Andrespol
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Andrespol zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
Rozbudowa garażu OSP w Andrespolu
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających
na rozbudowie garażu OSP w Andrespolu.
1.2. Zakres prac w szczególności obejmuje:
1.2.1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
1.2.2. Wykonanie murów przyziemia z pustaków z betonu komórkowego,
1.2.3. Wykonanie belki nadproża nad wrotami garażowymi,
1.2.4. Wykonanie nadproży z elementów systemowych nad otworami okiennymi,
1.2.5. Demontaż części istniejącego zadaszenia i wykonanie podmurówek pod zadaszenie do
wymaganej wysokości celem uzyskania odpowiednich spadków dachowych
1.2.6. Wykonanie wieńca nowej części oraz części z podmurówkami.
1.2.7. Wykonanie warstw posadzki - wywołanie spadku 1% w kierunku bram wjazdowych
do garażu, posadzka betonowa zatarta na gładko.
1.2.8. Wykonanie dachu nad częścią dobudowaną i istniejącą
1.3. Przedmiar robót załączony do specyfikacji jest opracowaniem dodatkowym i zawiera
zestawienie powierzchniowe przewidywanych robót w celu zobrazowania skali
zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji
inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję pomocniczą.
1.4. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:
1) Organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
2) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami technicznymi
oraz na warunkach określonych umową.
3) Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu
robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów
oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), do czasu zakończenia i
odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP.
4) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po budowie oraz do
wykonania wszelkich innych prac nieobjętych ogłoszeniem o zamówieniu, a
koniecznych do ich wykonania ze względu na sztukę budowlaną oraz wykonywania
wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania
robót.
5) Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki
ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.
6) Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub
znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
Strona 2 z 5
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 45.00.00.00 - 7 - Roboty budowlane
2. Wymagania dotyczące odbioru:
1) Końcowy odbiór nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego z udziałem Wykonawcy;
2) Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół ich odbioru przez
Zamawiającego, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony
umowy
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 19 kwietnia 2019 roku
4. Warunki gwarancji
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonany przedmiot
umowy.

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Andrespolu,
Andrespol ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) w dniu 12 lutego 2019 roku o godz. 1115

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Andrespol, Andrespol, ul. Rokicińska 126,
Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12 lutego 2019r. do godz. 1100
Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, koperta winna być zaadresowana na
Zamawiającego, zabezpieczona przed otwarciem i zawierać oznaczenie:
Rozbudowa garażu OSP w Andrespolu

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
- pod względem merytorycznym: Bogdan Kamiński, tel. (42) 213 24 40 w. 816
e-mail: inwestycje@andrespol.pl
- pod względem formalnym: Agnieszka Janik tel. (42) 213 24 40 w. 858
e-mail zamowienia@andrespol.pl faks (42) 213 24 40 w. 834

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.