Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
557z dziś
4201z ostatnich 7 dni
15412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych

Przedmiot:

Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych

Data zamieszczenia: 2019-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
powiat: wrzesiński
tel. +48614386011, faks +48614386490
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nekla
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Nekla na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Eksploatacją zostaną objęte urządzenia oświetlenia drogowego pozostające we władaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w obszarze administrowanym przez gminę Nekla. Ilość punktów świetlnych - 711 sztuk opraw

Dokument nr: 550025820-N-2019, ZZ.271.4.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215), zamawiający może udzielić niniejszego zamówienia z wolnej ręki, usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, tj. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Tak więc, obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych znajdujących się na terenie gminy w tym konserwacji oświetlenia. Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie gminy i zlokalizowanego na ulicach, placach, drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, drogach krajowych (...) Na terenie gminy Nekla zostało wybudowane oświetlenie uliczne, którego właścicielem jest Enea Oświetlenie Sp. z o.o. W związku z koniecznością utrzymania wskazanego oświetlenia ulicznego przez gminę Nekla, wynikającego z przytoczonych przepisów prawa, gmina Nekla pismem nr ZZ.7226.1.2019 z dn. 17.01.2019 r. zwróciła się do właściciela (Enea Oświetlenie Sp. z o.o.) o wyrażenie zgody na wyłonienie wykonawcy usługi konserwacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. pismem nr WEA19E000575 z dn. 24.01.2019 r., nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez przedmioty trzecie powołując się na prawo własności Spółki, która jest jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z infrastruktury oświetleniowej. Jednocześnie właściciel oświetlenia ulicznego (ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.) potwierdził, że dysponuje możliwościami pozwalającymi na wykonanie usługi konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nekla. Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia Enea Oświetlenie Sp. z o.o na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Enea Oświetlenie Sp. z o.o., , ul. Ku Słońcu 34, 71-080, Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.