Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ułożenie kabli obwodów wtórnych rozdzielni

Przedmiot:

Ułożenie kabli obwodów wtórnych rozdzielni

Data zamieszczenia: 2019-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o.
Przemysłowa 158
62-510 Konin
powiat: Konin
jaroszewska.arleta@pakserwis.com.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,557747,518629a43ca4b94f9152c6db365e2bb0.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ułożenie kabli obwodów wtórnych rozdzielni GIS 110 kV SE Praga
Treść zapytania:
Zamawiający - Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o.
1. Przedmiotu Usługi: Ułożenie kabli obwodów wtórnych rozdzielni GIS 110 kV SE Praga zgodnie z załącznikiem na 1. W zakresie
2. Przewidywany termin realizacji:
- termin rozpoczęcia prac: marzec 2019
- termin zakończenia prac: 31.05.2019
3. Warunki płatności.
Płatność przelewem w terminie minimum 35 dni od dostarczenia do siedziby firmy prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru.
4. Warunki gwarancji: termin gwarancji i rękojmi wynosi 7 lat na roboty budowlane liczonych od dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot umowy głównej pomiędzy Zamawiającym a PSE nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2028
5. Sposób przygotowania oferty.
a) Oferty należy składać z wykorzystaniem platformy zakupowej.
b) Termin składania ofert j.n.
c) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
d) Kwoty podczas składania oferty na platformie zakupowej winny być podane w PLN i uwzględniać koszt dostawy
i gwarancji.
6.Koszty przygotowania oferty.
a) Dostawca przygotuje ofertę na swój koszt.
b) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia ponosi Dostawca.
6.Okres związania Ofertą.
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres min 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
7.Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.
a) Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
b) Pytania należy przesyłać na adres e-mail:kedzierski.krzysztof@pakserwis.com.pl; tel. +48 664 044 010
c) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
d) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
8.Zastrzeżenia.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
b) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
c) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
9.Pozostałe postanowienia.
a) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych/równoważnych.
d) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Świadczenia Usług OWŚU) umieszczonych na stronie internetowej https://www.pakserwis.com.pl/pl/przetargi.
e) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
f) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. UŁOŻENIE KABLI OBWODÓW WTÓRNYCH ROZDZIELNI GIS 110KV SE PRAGA 1 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Ułożenie kabli obwodów wtórnych rozdzielni GIS 110 kV SE Praga"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z55/218802

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 02- 2019 14: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
13- 02- 2019 11: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
13- 02- 2019 10: 00

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Arleta Jaroszewska
tel:
e-mail: jaroszewska.arleta@pakserwis.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.