Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzanie opinii dendrologicznej

Przedmiot:

Sporządzanie opinii dendrologicznej

Data zamieszczenia: 2019-02-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Otwock
Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: 22 779-20-01, w. 171
srodowisko@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sporządzanie opinii dendrologicznej dotyczącej przyczyny
obumarcia 1 sosny pospolitej na terenie nieruchomości przy ul. Czaplickiego 9 w Otwocku.
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do Prezydenta Miasta Otwocka z wnioskiem
0 zezwolenie na usunięcie obumarłej sosny. Na początku 2018 r. w pobliżu drzewa był
wykonywany parking. Zachodzi prawdopodobieństwo, że w czasie prac ziemnych
1 budowlanych doszło do uszkodzenia korzeni drzewa, co spowodowało jego obumarcie
z winy Wykonawcy prac. Opinia jest niezbędna do celów administracyjnych.

Dokument nr: WOŚ.271. Z.2019.EM

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1) Ofertę cenową należy wysłać drogą elektroniczną na adres srodowisko@otwock.pl
w terminie do dnia 13.02.2019 r. godz.14;00

Wymagania:
2. Wymagania wobec Wykonawcy
1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego
zapytania,
2) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Do 2 tygodni od dnia otrzymania zlecenia.
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
1) Poprawnie wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru - zał. Nr 1
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
W cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała
waloryzacji. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez
niego wymogom i o najniższej cenie.
2) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
a) ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
b) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
c) oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie
będzie rozpatrywana,
d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
cenową przed terminem upływu jej składania.
9. Zamawiający udzieli zamówienia:
1) Wykonawcy, który spełniając opisane wymagania zaoferuje najniższą cenę.
2) Przez przyjęcie oferty rozumie się zlecenie lub zawarcie umowy w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.
3) Wybrany Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie o
zaakceptowaniu oferty.
10. Inne
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania
bez podania przyczyny.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do uzupełnienia oferty
w przypadku ewentualnych braków formalnych.

Kontakt:
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Inspektor Elżbieta Mazek Wydział Ochrony Środowiska tel.22.779-20-01 w. 171

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.