Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-03-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Chojnów
Fabryczna 1
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
telefon: (076) 81-88-502 wew. 46
urzad@gmina-chojnow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych: świetlic i remiz Gminy Chojnów - łącznie 22 obiekty.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych: świetlic i remiz OSP znajdujących się na terenie Gminy Chojnów. Sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy składać:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów pok. 103;

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów;

3) mailowo na adres: urzad@gmina-chojnow.pl
2. Termin składania ofert upływa dnia:

Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 14.00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI:

Od dnia podpisania zlecenia do dnia 30.04.2019 r.

Wymagania:
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Posiadają niezbędne środki, sprzęt oraz wykwalifikowany personel do realizacji przedmiotu zmówienia.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY:

Wykonawca w ofercie powinien określić kwotę ryczałtową za wykonanie całości zadania;

Kwota podana w ofercie winna być stała i niezmienna w trakcie wykonywania zamówienia i musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec zamawiającego oraz ryzyko związane
z wykonywaniem zamówienia.

Cena powinna być podana w PLN (brutto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena - 100 %

Kontakt:
3. Osoba do kontaktu:

Sławomir Tęcza - inspektor ds. planowania przestrzennego telefon: (076) 81-88-502 wew. 46

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.