Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów na przebudowę

Przedmiot:

Dostawa materiałów na przebudowę

Data zamieszczenia: 2019-03-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
ul. Krótka 1
26-300 Opoczno
powiat: opoczyński
44 754 76 II, fax. 44 789 06 47, tel. (44) 754- 76- 11
sekretariat@pgk.opoczno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Opoczno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSCE ŚWIADCZENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy ,,Materiały na przebudowę Targowiska Miejskiego Opoczno ul. Piotrkowska 66" CPV: 44.16.00.00-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy; 44.13.00.00-0 Studzienki kanalizacyjne
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:
ZADANIE NR 1
Lp Nazwa j.m. Ilość
1 Rury PVC-u 0 250/7,3 KL ,,SN8" kanalizacyjne ,,lite" łączone na uszczelki gumowe w tym: mb 112
Rura PVC-u 0 250 o długości 3 mb (30 szt.) mb 90
Rura PVC-u 0 250 o długości 2 mb ( 11 szt.) mb 22
2 Ruty PVC-u 0 315/9,2 KL ,,SN8" kanalizacyjne ,,lite" łączone na uszczelki gumowe w tym: mb 90
Rura PVC-u 0 315 o długości 3 mb (26 szt.) mb 78
Rura PVC-u 0 315 o długości 2 mb ( 6 szt.) mb 12
3 Rury PVC-u 0 200/5,9 KL ,,SN8" kanalizacyjne ,,lite'1 łączone na uszczelki gumowe w tym: mb 63
Rura PVC-u 0 200 o długości 3 mb (7 szt.) mb 21
Rura PVC-u 0 200 o długości 2 mb (16 szt.) mb 32
Rura PVC-u 0 200 o długości 1 mb ( 10 szt.) mb 10
4 Rury PVC-u 0 160/4,7 KL ,,SN8" kanalizacyjne ,,lite" łączone na uszczelki gumowe w tym: mb 36
Rura PVC-u 0 160 o długości 3 mb ( 5 szt.) mb 15
Rura PVC-u 0 160 o długości 2 mb ( 6 szt.) mb 12
Rura PVC-u 0 160 o długości 1 mb (9 szt.) mb 9
5 Korek PCV-u 0 315 kanalizacyjny szt 2
6 Korek PVC-u 0 250 kanalizacyjny szt 8
7 Korek PCV-u 0 200 kanalizacyjny szt 14
8 Korek PCV-u 0 160 kanalizacyjny szt 9
9 Nasuwka PCV-u 0 315 kanalizacyjna szt 2
10 Nasuwka PCV-u 0 250 kanalizacyjna szt 2
11 Nasuwka PCV-u 0 200 kanalizacyjna szt szt 5
12 Nasuwka PCV-u 0 160 kanalizacyjna 10
13 Przejście szczelna na rurę gładką PVC-u 0 250 szt 1
14 Przejście szczelna na rurę gładką PVC-u 0 315 szt 1
15 Trójnik PVC-u 0 250/200 <45° kanalizacyjny szt 6
16 Trójnik PVC-u 0 200/200 <90° kanalizacyjny szt 1
17 Trójnik PVC-u 0 160/160 <45° kanalizacyjny szt 3
18 Redukcja PVC 0 250/200 kanalizacyjna szt 7
19 Redukcja PVC 0 200/160 kanalizacyjna szt 2
20 Kolano PVC-u 0 200 < 45° kanalizacyjne szt 7
21 Kolano PVC-u 0 200 < 15° kanalizacyjne szt 5
22 Kolano PVC-u 0 200 < 30° kanalizacyjne szt 4
23 Kolano PVC-u 0 160 < 45° kanalizacyjne szt 5
24 Kolano PVC-u 0 160 < 30° kanalizacyjne szt 4
25 Kolano PVC-u 0 160 < 15° kanalizacyjne szt 2
26 Kolano PVC-u 0 250 < 45° kanalizacyjne szt 1
27 Kolano PVC-u 0 250 < 15° kanalizacyjne szt 1
28 Kolano PVC-u 0 315 <30° kanalizacyjne szt 1
29 Kolano PVC-u 0 315 < 15° kanalizacyjne szt 1
30 Żeliwne wpusty uliczne z koszami na nieczystości z rusztami uchylnymi, kołnierzowymi klasy D400 kpi 11
31 Kineta PVC DN 400/200 (przelotowa) na rurę trzonową gładkościenną DN/OD 400 szt 1
32 Kineta PVC DN 400/250/250 (zbiorcza) na rurę trzonową gładkościenną DN/OD 400 szt 5
33 Manszeta teleskopowa 400/315 szt 6
34 Teleskop PCV 0 315 (dł 0,7 m) + właz żel pełny 40 T szt 6
35 Rura trzonowa gładkościenna PVC-u DN/OD 400 mb 3
36 Uszczelka in-situ 0 200 do rury gładkościennej szt 2
37 Rura PE 100 SDR 11 0 90x8,2 mm PN 10 (w sztangach 6 m) mb 42
38 Rura PE 100 SDR 11 0 40x3,7 mm PN 10 mb 40
39 Rura ochronna PE DN 50 (giętka) mb 30
40 Nawiertka do rur PE/PCV 90/40 szt 13
41 Zasuwa przydomowa DN 40 (gwintowana) szt 14
42 Klucz obudowa do zasuwy 32-50 szt 14
43 Rura PP 110/1000 (VALSR) szt 14
44 Skrzynka do zasuw (średnia) szt 14
45 Nypel oc 0 40 szt 28
46 Mufka oc 0 40 szt 14
47 Złączka PE 40/40 g/z szt 8
48 Adapter do zgrzewu elektrooporowego 40/25 g/z szt 8
49 Zawór wodny Dn 25 (grzybkowy) szt 8
50 Tuleja PE 0 90 PE 100 SDR 11 (do zgrzewu) szt 1
51 Luźny kołnierz DN 80 szt 1
52 Śruba stal oc Ml 6/80 szt 16
53 Nakrętka stal oc. M16 szt 16
54 Podkładka stal oc M 16 szt 32
55 Redukcja elektrooporowa PE 90/40 SDR 11 szt 1
56 Korek stal oc 0 40 szt 6
57 Redukcja stal oc 0 25x20 szt 8
58 Nypel stal oc. 0 25 szt 8
59 Mufka stal oc. 0 25 szt 8
ZADANIE NR 2
Lp Nazwa j.m. Ilość
l Betonowy wpust kd. z osadnikiem H = 0,5 m 0 500/630 (wg załącznika)(przejście szczelne w osadniku na rurę PVC-u 0 200 kpi 11
2 Kineta żelbet. 0 1000 ( wg. załącznika) szt 5
3 Kineta żelbet. 0 1200 ( wg. załącznika) szt 4
4 Nakrywa żelbet 0 1200 z otworem 0 600 z felcem łączona na uszczelkę (wg załącznika) szt 5
5 Nakrywa żelbet 0 1440 z otworem 0 600 z felcem łączona na uszczelkę (wg załącznika) szt 4
6 Właz żel. 0 600 typu ciężkiego 40 T (z zaniknięciem zatrzaskowym) szt 9
7 Krąg bel. 0 1000/250 z felcem łączony na uszczelkę (wg. załącznika) szt 3
8 Krąg bet. 0 1000/500 z felcem łączony na uszczelkę (wg. załącznika) szt 2
9 Krąg bet. 0 1200/250 z felcem łączony na uszczelkę (wg. załącznika) szt 2
10 Krąg bet. 0 1200/500 z felcem łączony na uszczelkę (wg, załącznika) szt 4
11 Uszczelka gum. 0 1000 do studni bet. szt 8
12 Uszczelka gum. 0 1200 do studni bet. szt 10
13 Pierścień żelbet, pod właz 0 600 gr. 8 cm szt 2
14 Pierścień żelbet, pod właz 0 600 gr. 10 cm szt 5
15 Pierścień żelbet, pod właz 0 600 gr. 15 cm szt 3
16 Pasta poślizgowa do łączenia kręgów bet. (5 kg.) opak. 2
17 Środek poślizgowy do rur kanalizacyjnych SK1DOL (2 kg) opak. 3

CPV: 44.16.00.00-9, 44.13.00.00-0

Dokument nr: 07/DTE/2019

Otwarcie ofert: a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 26-300 Opoczno, ul. Krótka I, w holu budynku głównego (I piętro), w dniu 14.03.2019 r. o godz. 10.30.

Składanie ofert:
a) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, woj. Łódzkie w sekretariacie Zamawiającego w terminie do dnia 14.03.2019 r. do godz. 10.00, w kopercie oznaczonej: ,,Materiały na przebudowę Targowiska Miejskiego Opoczno ul. Piotrkowska 66" - nic otwierać do dnia 14.03.2019 r. do godziny. 10.30"

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie udzielane w oparciu o przepisy KC oraz §9-11 Zarządzenie Nr 16/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie z dnia 01 września 2017 r. w sprawie: tekstu jednolitego zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Spółce, zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
.Wszystkie oferowane materiały, określone wyżej, winny być fabrycznie nowe, posiadać aprobaty techniczne (europejskie aprobaty techniczne), atesty, deklaracje właściwości użytkowych, informacja o wyrobie lub znaki budowlane stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570). Dokumenty stwierdzające posiadane atesty, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne winny być dołączone do dostarczonych materiałów i wydane Zamawiającemu łącznie z wydaniem przedmiotowych materiałów. Wykonawca obowiązany jest także dołączyć dokument gwarancji producenta-jeżeli wydano.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Siedziba Zamawiającego, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno.
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w niniejszym postępowaniu Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej (na piśmie) faksem lub e-mailem. Zawiadomienie o wyniku dokonane w formie faksu lub e-mailem ma skutek doręczenia. Nr faksu Zamawiającego; (44) 789 06 47, e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być składane (przesyłane) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00- złożone po godzinie 14:00 poczytuje się za złożone w dniu następnym- pierwszym dniu pracy.
W przypadku skorzystania z formy faksu lub e-maila, doręczenie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji uważa się za skuteczne, chyba, źe adresat niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym, zawiadomi nadawcę o nieczytelności lub innych wadach doręczonej korespondencji faksowej.
Zamawiający udzieli odpowiedzi, jeśli zapytanie wpłynie nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. Pisemna treść wyjaśnienia zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmian w treści Specyfikacji- w takiej sytuacji zmodyfikowana treść niezwłocznie zostanie ujawniona na stronie internetowej Zamawiającego.
b) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
b) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie oraz poprzez stronę internetową www.pgk.opoczno.pl
c) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kontakt:
Osoba do kontaktu z wykonawcami: pan Hubert Wiktorowicz, tel. (44) 754- 76- 11 w godzinach pracy - od 7.00 do 14.00 .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.