Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż istniejących drzwi i montaż drzwi dwuskrzydłowych ALU

Przedmiot:

Demontaż istniejących drzwi i montaż drzwi dwuskrzydłowych ALU

Data zamieszczenia: 2019-03-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIERSKA w Ustrzykach Dolnych
Pionierska 15,
38-700 Ustrzyki Dolne
powiat: bieszczadzki
tel. 13 4611776
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ustrzyki Dolne
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących drzwi i montaż drzwi dwuskrzydłowych ALU w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych przy ul. Łukasiewicza 1,2 w Ustrzykach Dolnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących drzwi i montaż drzwi dwuskrzydłowych ALU - ciepłych z samozamykaczem w budynkach :

ul. Łukasiewicza 1 - 4 szt. zewnętrzne

ul. Łukasiewicza 2 - 3 szt. zewnętrzne

Wymontowaniem starych drzwi z futryną, wmontowanie drzwi kompletnych (wyposażonych w szyld z wkładką, elektro zaczep) wraz z futryną . Wykonanie obróbek ościeżnic i pomalowanie w kolorze odpowiadającym obecnie istniejącemu. Gruz i odpady po montażowe zagospodaruje wykonawca we własnym zakresie.

Dokument nr: 1/2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 12 marca 2019 r, o godz. 14;00.

Specyfikacja:
Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Pionierska ul. Pionierska 15, tel. 13 4611776.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIERSKA przy ul. Pionierska 15 w Ustrzykach Dolnych do dnia 12 marca 2019 r, godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 26.04.2019 r.

Wymagania:
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- zawierać wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć

miesięcy przed datą złożenia oferty /zał. nr 1/,

- zawierać kosztorys ofertowy /zał. nr 2/,
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 80%

2 - Gwarancja 20% (min. 36 m-cy)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.