Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3650z ostatnich 7 dni
14611z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Lampka LED

Przedmiot:

Lampka LED

Data zamieszczenia: 2019-03-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w Poznaniu
Składowa 5
61-897 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 27-92-700 fax 27-92-709
biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/106272
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa Lampka LED 24V DC 6W (Cool White LED) TVM4801B Teknoware
Opis Przedmiotem postępowania jest:- Lampka LED 24V DC 6W (Cool White LED) TVM4801B Teknoware (zdjęcia w załączniku) - szt. 2
Ww. lampka musi spełniać poniższe wymagania:
- być nowa i wolna od wad, oryginalna, nieobciążona prawami osób trzecich,
- deklaracja zgodności.

Dokument nr: KW-WWA-281.050.2019-23 - 62/2016/ZS

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/106272
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2019-03-07 11:30 2019-03-12 13:00
2 licytacji 1 2019-03-12 13:00 2019-03-12 13:15

Wymagania:
WARUNKI DOSTAWY:- Cena winna
zawierać koszt dostawy.- Dostawa jednorazowa.- Termin
realizacji 7 dni roboczych od dnia Udzielenia
Zamówienia.- Wykonawca, nie później niż na 12 godziny przed
przystąpieniem do realizacji Zamówienia, zobowiązany jest
potwierdzić termin dostawy Towaru, w tym godzinę dostawy-
Miejsce dostawy: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., ul. Kolejowa
/hala utrzymania taboru/, 66-210 Zbąszynek, Punkt Utrzymania
Taboru Zbąszynek.- Lampka przeznaczona jest do pojazdu
trakcyjnego EN57Akw Zamawiający informuje, że postępowanie
prowadzone jest w trzech etapach: a) I etap - składanie ofert, b)
II etap - licytacja elektroniczna - licytacja rozpocznie się
automatycznie po zakończeniu I etapu i potrwa 15 minut, c) III
etap - składający się z podetapów: dogrywek, których warunki
dokładnie opisano w ustawieniu postępowania na Platformie
Zakupowej. Każda dogrywka trwa 3 minuty - uruchomia się, jeżeli
w ciągu ostatnich 3 minut postępowania zostanie złożona
prawidłowo kolejna oferta (postąpienie). Wykonawcy
zaakceptowani przez Zamawiającego, którzy na etapie składania
ofert (I etap) nie złożą prawidłowo Oferty, zostaną automatycznie
wyproszeni z dalszych etapów postępowania. Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni
licząc od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury w terminie 7 dni od
daty jej wystawienia. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę
obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin
płatności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu
ulegnie wydłużeniu o okres tożsamy do okresu opóźnienia
Wykonawcy.Zamawiający udziela przybicia na realizację
Zamówienia umieszczając na Platformie Zakupowej informację o
Wyborze Najkorzystniejszej Oferty. Z chwilą, o której mowa w
zdaniu poprzednim następuje Udzielenie Zamówienia.
,,Zamawiający informuje, że udział w przedmiotowym
postepowaniu jest równoznaczny ze złożeniem poniższych
oświadczeń: 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1). 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przez
mnie dobrowolnie do Zamawiającego ,, ,,Klauzula informacyjna z
art. 13 RODO - została zamieszczona na platformie zakupowej
eB2B w zakładce ,,Obowiązek Informacyjny" Zamawiający w
każdym czasie uprawniony jest do odstąpienia od Udzielenia
Zamówienia.Wszelki pytania dotyczące postępowania prosimy
kierować za pomocą Platformy zakupowej.Pomoc techniczną
można uzyskać pod numerem tel: +48 22 378 39 70
Termin publikacji postępowania 2019-03-07 11:30
Postępowanie testowe Nie
Typ postępowania Otwarte
Rodzaj postępowania Niepubliczne
Tryb udzielenia zamówienia
Automatyczne wyproszenie oferentów,
którzy nie złożyli oferty lub załączników
Tak
Dogrywka w licytacji Tak
Ilość sekund między ostatnią ofertą a
zakończeniem postępowania
180
Długość dogrywki (w sekundach) 180
Ilość dogrywek 999
Po n-tej dogrywce długość dogrywki ulega Nie
zmianie
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert Cena jednostkowa
Rodzaj ceny Cena netto
Wymóg składania ofert Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą 30 dni
Forma składania ofert/wniosków Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów Tak
Domyślna waluta PLN
Wymagane przebicie oferty prowadzącej Nie
Oferent widzi wartość oferty prowadzącej Tak
Oferent widzi punkty oferty prowadzącej Tak
Oferent widzi ranking przedmiotu postępowania Tak
Oferent widzi ranking kryteriów Tak
Oferent widzi miejsce w postępowaniu Nie
Oferent widzi liczbę konkurentów Nie
Kopiuj ofertę do etapu licytacji Tak
Tryb automatycznej licytacji Nie
Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny
Lampka LED 24V DC 6W (Cool White LED) TVM4801B Teknoware: (2 szt.)
Lampka LED 24V DC 6W (Cool White LED) TVM4801B Teknoware
Kryteria oceny przedmiotu postępowania
Cena netto Punkty 100.00
Wymagane złożenia oferty równej lub
korzystniejszej od wartości wywoławczej w
etapie składania ofert
Nie
Wymagane złożenia oferty równej lub
korzystniejszej od wartości wywoławczej w
etapie licytacji
Nie
Minimalne postąpienie nie zdefiniowano
Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano
Jedn. miary PLN/szt.
Trend w dół

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.