Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa towaru do doposażenia warsztatów szkolnych

Przedmiot:

Zakup i dostawa towaru do doposażenia warsztatów szkolnych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
powiat: Warszawa
789 080 922
karolina.mirowska@projektgamma.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171776
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z realizacją projektu: ,,Zawodowy Pakiet Startowy" nr RPDS.10.04.01-02-0032/17 (dalej ,,Projekt") Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na doposażeniu pracowni Logistyki w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla zawodu Logistyk
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ A.1:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę towaru do doposażenia warsztatów szkolnych
dla zawodu Logistyk, w tym zakup towarów obejmuje zakup i dostawę towaru doposażenia pracowni Logistyki w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla zawodu Logistyk w tym zakup towarów:. czytniki kodów kreskowych typu MOTOROLA LS 2208 PS2 i HONEYWELL VOYAGER 1250 g lub równoważne. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę towaru według rodzaju i w ilości przedstawionej w załączniku nr 2 (dla części A.1).
CZĘŚĆ A.2:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę towaru do doposażenia warsztatów szkolnych
dla zawodu Logistyk, w tym zakup towarów obejmuje zakup i dostawę towaru doposażenia pracowni Logistyki w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla zawodu Logistyk w tym zakup oprogramowania: program E Mapa Transport Plus; oprogramowanie + czytnik karty kierowcy; MS Office 2016; Microsoft OEM Windows. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę towaru według rodzaju i w ilości przedstawionej w załączniku nr 2 (dla części A.2).
CZĘŚĆ A.3:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę towaru do doposażenia warsztatów szkolnych
dla zawodu Logistyk, w tym zakup towarów obejmuje zakup i dostawę towaru doposażenia pracowni Logistyki w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla zawodu Logistyk w tym zakup sprzętu biurowego:. termobindownica; niszczarka do dokumentów; kalkulator prosty; tablica szkolna biała suchościeralna; przedłużacze elektryczne desktop; monitor; projektor; urządzenie wielofunkcyjne. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę towaru według rodzaju i w ilości przedstawionej w załączniku nr 2 (dla części A.3).
Część A.4:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę towaru do doposażenia warsztatów szkolnych
dla zawodu Logistyk, w tym zakup towarów obejmuje zakup i dostawę towaru doposażenia pracowni Logistyki w wózek paletowy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę towaru według rodzaju i w ilości przedstawionej w załączniku nr 2 (dla części A.4).
Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu: ,,Zawodowy Pakiet Startowy" nr RPDS.10.04.01-02-0032/17 (dalej ,,Projekt") Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na doposażeniu pracowni Logistyki w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla zawodu Logistyk.
Przedmiot zamówienia
CZĘŚĆ A.1:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę towaru do doposażenia warsztatów szkolnych
dla zawodu Logistyk, w tym zakup towarów obejmuje zakup i dostawę towaru doposażenia pracowni Logistyki w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla zawodu Logistyk w tym zakup towarów:. czytniki kodów kreskowych typu MOTOROLA LS 2208 PS2 i HONEYWELL VOYAGER 1250 g lub równoważne. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę towaru według rodzaju i w ilości przedstawionej w załączniku nr 2 (dla części A.1).
CZĘŚĆ A.2:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę towaru do doposażenia warsztatów szkolnych
dla zawodu Logistyk, w tym zakup towarów obejmuje zakup i dostawę towaru doposażenia pracowni Logistyki w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla zawodu Logistyk w tym zakup oprogramowania: program E Mapa Transport Plus; oprogramowanie + czytnik karty kierowcy; MS Office 2016; Microsoft OEM Windows. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę towaru według rodzaju i w ilości przedstawionej w załączniku nr 2 (dla części A.2).
CZĘŚĆ A.3:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę towaru do doposażenia warsztatów szkolnych
dla zawodu Logistyk, w tym zakup towarów obejmuje zakup i dostawę towaru doposażenia pracowni Logistyki w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla zawodu Logistyk w tym zakup sprzętu biurowego:. termobindownica; niszczarka do dokumentów; kalkulator prosty; tablica szkolna biała suchościeralna; przedłużacze elektryczne desktop; monitor; projektor; urządzenie wielofunkcyjne. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę towaru według rodzaju i w ilości przedstawionej w załączniku nr 2 (dla części A.3).
Część A.4:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę towaru do doposażenia warsztatów szkolnych
dla zawodu Logistyk, w tym zakup towarów obejmuje zakup i dostawę towaru doposażenia pracowni Logistyki w wózek paletowy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę towaru według rodzaju i w ilości przedstawionej w załączniku nr 2 (dla części A.4).

CPV: 30000000-9

Dokument nr: 1171776, 2/10.4.1/DEFS/SYC

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 15-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa):
a. przesyłką kurierską lub osobiście w dni powszednie w godzinach pracy biura (w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na realizację zamówienia nr 2/10.4.1/DEFS/SYC") lub
b. e-mailowo na adres: karolina.mirowska@projektgamma.pl (skan podpisanej oferty, w formacie PDF z tytułem wiadomości: ,,Oferta na realizację zamówienia nr 2/10.4.1/DEFS/SYC").
Ofertę należy złożyć nie później niż do godziny 10:00 w dniu 15.03.2019 r. (w przypadku ofert dostarczonych osobiście decyduje data oraz godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego; w przypadku ofert przesłanych e-mailowo decyduje data i godzina wpływu oferty na serwer Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: oleśnicki Miejscowość: Syców
Harmonogram realizacji zamówienia
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
zgodnie z załącznikiem zapytanie ofertowe nr 2/10.4.1/DEFS/SYC
Wiedza i doświadczenie
zgodnie z załącznikiem zapytanie ofertowe nr 2/10.4.1/DEFS/SYC
Potencjał techniczny
zgodnie z załącznikiem zapytanie ofertowe nr 2/10.4.1/DEFS/SYC
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
zgodnie z załącznikiem zapytanie ofertowe nr 2/10.4.1/DEFS/SYC
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
zgodnie z załącznikiem zapytanie ofertowe nr 2/10.4.1/DEFS/SYC
Dodatkowe warunki
zgodnie z załącznikiem zapytanie ofertowe nr 2/10.4.1/DEFS/SYC
Warunki zmiany umowy
zgodnie z załącznikiem zapytanie ofertowe nr 2/10.4.1/DEFS/SYC
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
zgodnie z załącznikiem zapytanie ofertowe nr 2/10.4.1/DEFS/SYC
Zamówienia uzupełniające
zgodnie z załącznikiem zapytanie ofertowe nr 2/10.4.1/DEFS/SYC

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIUM NR 1:
CENA (C) - DOTYCZY CZĘŚĆ A.1 ZAMÓWIENIA:
Cena brutto za realizację zamówienia (zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z załącznika nr 2 dla części A.1)
______________________ zł
Słownie: _______________________________________________________
CENA (C) - DOTYCZY CZĘŚĆ A.2 ZAMÓWIENIA:
Cena brutto za realizację zamówienia (zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z załącznika nr 2 dla części A.2)
______________________ zł
Słownie: _______________________________________________________
CENA (C) - DOTYCZY CZĘŚĆ A.3 ZAMÓWIENIA:
Cena brutto za realizację zamówienia (zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z załącznika nr 2 dla części A.3)
______________________ zł
Słownie: _______________________________________________________
CENA (C) -DOTYCZY CZĘŚĆ A.4 ZAMÓWIENIA:
Cena brutto za realizację zamówienia (zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z załącznika nr 2 dla części A.4)
______________________ zł
Słownie: _______________________________________________________
KRYTERIUM NR 2:
CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (S) - DOTYCZY CZĘŚĆ A.1 ZAMÓWIENIA:
CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (liczba dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki do dnia przystąpienia Wykonawcy do usuwania usterki (tj. przybycia serwisanta, diagnozy uszkodzenia danego sprzętu czy urządzenia
i rozpoczęcia usuwania usterki)). ? czas reakcji serwisowej 1 dzień roboczy
? czas reakcji serwisowej 2 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 3 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 4 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 5 dni roboczych
? czas reakcji serwisowej 6 dni roboczych
CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (S) - DOTYCZY CZĘŚĆ A.2 ZAMÓWIENIA:
CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (liczba dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki do dnia przystąpienia Wykonawcy do usuwania usterki (tj. przybycia serwisanta, diagnozy uszkodzenia danego sprzętu czy urządzenia
i rozpoczęcia usuwania usterki)). ? czas reakcji serwisowej 1 dzień roboczy
? czas reakcji serwisowej 2 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 3 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 4 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 5 dni roboczych
? czas reakcji serwisowej 6 dni roboczych
CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (S) - DOTYCZY CZĘŚĆ A.3 ZAMÓWIENIA:
CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (liczba dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki do dnia przystąpienia Wykonawcy do usuwania usterki (tj. przybycia serwisanta, diagnozy uszkodzenia danego sprzętu czy urządzenia
i rozpoczęcia usuwania usterki)). ? czas reakcji serwisowej 1 dzień roboczy
? czas reakcji serwisowej 2 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 3 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 4 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 5 dni roboczych
? czas reakcji serwisowej 6 dni roboczych
CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (S) - DOTYCZY CZĘŚĆ A.4 ZAMÓWIENIA:
CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (liczba dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki do dnia przystąpienia Wykonawcy do usuwania usterki (tj. przybycia serwisanta, diagnozy uszkodzenia danego sprzętu czy urządzenia
i rozpoczęcia usuwania usterki)). ? czas reakcji serwisowej 1 dzień roboczy
? czas reakcji serwisowej 2 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 3 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 4 dni robocze
? czas reakcji serwisowej 5 dni roboczych
? czas reakcji serwisowej 6 dni roboczych
KRYTERIUM NR 3:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TZ) - DOTYCZY CZĘŚĆ A.1 ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia następującego po dniu podpisania umowy
z Wykonawcą). ? od 1 do 3 dni roboczych
? od 4 do 7 dni roboczych
? od 8 do 11 dni roboczych
? od 12 do 15 dni roboczych
? powyżej 15 dni roboczych
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TZ) - DOTYCZY CZĘŚĆ A.2 ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia następującego po dniu podpisania umowy
z Wykonawcą). ? od 1 do 3 dni roboczych
? od 4 do 7 dni roboczych
? od 8 do 11 dni roboczych
? od 12 do 15 dni roboczych
? powyżej 15 dni roboczych
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TZ) - DOTYCZY CZĘŚĆ A.3 ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia następującego po dniu podpisania umowy
z Wykonawcą). ? od 1 do 3 dni roboczych
? od 4 do 7 dni roboczych
? od 8 do 11 dni roboczych
? od 12 do 15 dni roboczych
? powyżej 15 dni roboczych
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TZ) - DOTYCZY CZĘŚĆ A.4 ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia następującego po dniu podpisania umowy
z Wykonawcą). ? od 1 do 3 dni roboczych
? od 4 do 7 dni roboczych
? od 8 do 11 dni roboczych
? od 12 do 15 dni roboczych
? powyżej 15 dni roboczych
Wykluczenia
zgodnie z załącznikiem zapytanie ofertowe
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"GAMMA" D.DIDIUK I M.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Adres
Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
222660846
Fax
222660851
NIP
1132690108
Tytuł projektu
Zawodowy Pakiet Startowy
Numer projektu
RPDS.10.04.01-02-0032/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Karolina Mirowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
789 080 922

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.