Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przedmiotem zamówienia są czynności polegające na bieżących naprawach, remontach i...

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia są czynności polegające na bieżących naprawach, remontach i utrzymaniu gruntowych dróg

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary
powiat: elbląski
Tel. (55) 248-60-82, fax. (55) 248-64-00
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Młynary
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Młynary zaprasza do złożenia oferty w zakresie ,,Świadczenie usług na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych". Przedmiotem zamówienia są czynności polegające na bieżących naprawach, remontach i utrzymaniu gruntowych dróg, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Młynary, polegające w szczególności na naprawie dróg gruntowych poprzez profilowanie, zagęszczanie podłoża, remontach cząstkowych nawierzchni z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie, wykonanie nawierzchni żwirowych lub z kruszyw łamanych dróg nieulepszonych. Materiały potrzebne do wykonania napraw i remontów zapewnia Zamawiający. Wybrany Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych prac najpóźniej w terminie 3 dni od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiającego i będzie je kontynuował nieprzerwanie do czasu ich zakończenia. Wyjątek stanowić będą przypadki, gdy warunki atmosferyczne to uniemożliwią lub wystąpią inne uzasadnione i zaakceptowane przez Zamawiającego okoliczności do ich przerwania. W przypadku konieczności natychmiastowej interwencji (duży ubytek w nawierzchni, awaria przepustu) prace będą wykonywane niezwłocznie po zleceniu przez Zamawiającego.

Składanie ofert:
III. Miejsce i termin składania ofert.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29 (sekretariat) do dnia 15.03.2019 r. do godziny 15-- (decyduje data wpływu ofert do siedziby Zamawiającego).

Wymagania:
IV. Wykaz wymaganych dokumentów: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
3. Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Oferta musi obejmować oferowaną stawkę roboczogodziny za wykonanie przedmiotu zamówienia
5.,,Formularz ofertowy" oraz pozostałe załączniki winny być podpisane przez upoważnioną osobę.
6. Ofertę należy umieścić w kopercie, oznaczyć pieczęcią Wykonawcy lub słownie oraz zapisem: Oferta na realizację zadania pn.: ,,Świadczenie usług na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych"
VI. Dodatkowe informacje
1. Warunki płatności: przelew do 14 dni od daty złożenia faktury.
2. Dopuszcza się wybór więcej niż jednego Wykonawcy przedmiotowego zadania.
VII. Postanowienia ogólne.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku wartości oferty przekraczającej wysokość środków finansowych zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację inwestycji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.