Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
20z dziś
3752z ostatnich 7 dni
15438z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
powiat: łódzki wschodni
044 725 67 10, 044 725 67 00 fax. (44) 714 58 40
um@koluszki.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Koluszki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni w ramach projektu pod nazwą ,,Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni
w Koluszkach" (postępowanie poniżej kwoty 30 000 euro)
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów zieleni w Koluszkach, w ramach zadania inwestycyjnego pn, ,,Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowa terenów zieleni w Koluszkach" - projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zakres rzeczowy robót przewidzianych w ramach inwestycji został opisany w koncepcji programowo -przestrzennej oraz programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego postępowania.

Składanie ofert:
Zakopertowana oferta powinna być dostarczona do kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2019 roku do godz. 10:00. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego:
Gmina Koluszki ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki oraz opatrzona napisem: ,, Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zieleni ramach zadania pod nazwą Poprawa jakości środowiska poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni w Koluszkach ".

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z:
- Zarządzeniem nr 111/2014 Burmistrza Koluszek z dnia 02.06.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro;
- z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;
- z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zmianami).
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim. Wszystkie strony oferty powinny być spięte i podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej.

Kontakt:
Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Michał Fijołek - 44 725 67 45, e-mai: m.fijolek@koluszki.pl. Informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.