Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa drogowego

Przedmiot:

Dostawa kruszywa drogowego

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Białaczów
ul. Piotrkowska 12,
26-307 Białaczów
powiat: opoczyński
tel. 44 758 14 14 wew. 106
ugbialaczow@wp.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Białaczów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kruszywa drogowego dla sołectw z terenu Gminy Białaczów w 2019 roku
1. Przedmiot zamówienia:
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Białaczów według następującego asortymentu:
- kruszywo drogowe frakcja 0/31,5 mm w ilości 950 ton;
- kruszywo drogowe frakcja 2/8 mm w ilości 75 ton;
- kruszywo drogowe frakcja 8/16 mm w ilości 50 ton.
Dostawa kruszywa obejmuje koszty transportu na miejsca składowania wyznaczone przez Zamawiającego.
Dostarczane kruszywo powinno odpowiadać zamówieniu oraz musi być zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi kruszyw budowlanych: PN-EN 13242 + A:2010 lub PN-EN 13043: 2004.
Dostawa kruszywa będzie dostarczana przez Zamawiającego w miejsce wyznaczone do składowania kruszywa. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego - w terminie 48 godzin od czasu złożenia zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na miejscowości został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia -> Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZP.271.5.2019

Specyfikacja:
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bialaczow.biuletyn.net .

Składanie ofert:
3. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 oraz
Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 10.00 w formie:
1) pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:
Urząd Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26 - 307 Białaczów (sekretariat) w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta na: ,,Dostawa kruszywa drogowego dla sołectw : terenu Gminy Białaczów w 2019 roku" lub przesłać:
2) w wersji elektronicznej na e-mail: ugbialaczow@wp.pl
Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy
(do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa). Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
- kruszywo drogowe frakcja 0/31,5 mm w ilości 950 ton najpóźniej do dnia 20 maja 2019r.;
- kruszywo drogowe frakcja 2/8 mm w ilości 75 ton oraz kruszywo drogowe frakcja 8/16 mm w ilości 50 ton najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert: '
Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena - 100 %

Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia).
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Zamawiający zaprosi do podpisania umowy firmę, która zaproponowała najniższą cenę, spośród firm, które złożyły oferty cenowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszym zapytaniu.

Kontakt:
5. Osoba upoważniona do kontaktu:
Joanna Nowak tel. 44 758 14 14 wew. 106, e-mail: zamowieniapubliczne@bialaczow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.