Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup tarcz

Przedmiot:

Zakup tarcz

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach
Anny Jagiellonki 45
44-109 Gliwice
powiat: Gliwice
32 2347361
imetel@hutalab.com.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,593830,0c510c4678fe71d694dc44a79562ab6e.html
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup tarcz
Treść zapytania:
HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do składania ofert handlowych na zakup tarcz.
Koszt dostawy po stronie Dostawcy.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Tarcza listkowa 125x22,23mm, granulacja 120 30 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup tarcz"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z1518/84125

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 03- 2019 12: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
15- 03- 2019 12: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
15- 03- 2019 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,593830,0c510c4678fe71d694dc44a79562ab6e.html

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia -

Wymagania:
Oferty handlowe należy składać wyłącznie na Platformie Zakupowej.
Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument "Ogólne Warunki Zakupu" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.
Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:
- treści zaproszenia do składania ofert
- warunków formalnych
- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu", który stanowi załącznik nr.8 do Regulaminu Zakupów
- dokumentu pn. "Instrukcja w sprawie udziału w postępowaniach zakupowych", który stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu Zakupów.
Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.
Firma, która wygra licytację lub złoży ofertę handlową przed otrzymaniem Zamówienia zobowiązana jest dostarczyć drogą mailową poniższe dokumenty:
1. KRS lub CEIDG
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Kopia pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu kontrahenta (jeśli umowę podpisuje osoba niewskazana w KRS lub CEIDG jako podmiot uprawniony do reprezentacji kontrahenta).
5. Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.
6. Oświadczenie, iż dochowuje on należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT.
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowyimetel@hutalab.com.pl w terminie do 2 dni roboczych od momentu wyłonienia dostawcy w drodze licytacji lub po informacji mailowej o wyłonieniu dostawcy w drodze konkursu ofert.
Brak otrzymania wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty handlowej.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Podany termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 )
Termin ważności złożonej oferty handlowej- 30 dni
Osoba kontaktowa w sprawach handlowych- Irena Mętel- telefon 32 2347 361
Przed złożeniem oferty handlowej należy zapoznać się z dokumentem Ogólne Warunki Zakupu Huty Łabędy S.A. (OWZ), stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu Zakupów HUTY ŁABĘDY S.A. i Instrukcją w sprawie udziału w Postępowaniach Zakupowych.

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Irena Mętel
tel: 32/2347361
e-mail: imetel@hutalab.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.