Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3650z ostatnich 7 dni
14611z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa serwisowa, naprawa i konserwacja kotłowni gazowej i olejowych

Przedmiot:

Obsługa serwisowa, naprawa i konserwacja kotłowni gazowej i olejowych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Rudnej
ul.Polkowicka 52
59-305 Rudna
powiat: lubiński
+48767479393
Grzegorz.Dudzic@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=420842
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa serwisowa, naprawa i konserwacja kotłowni gazowej i olejowych w budynkach Oddziału Zakład Hydrotechniczny w Rudnej kopia
Opis postępowania Obsługa serwisowa, naprawa i konserwacja kotłowni gazowej i olejowych w budynkach Oddziału Zakład Hydrotechniczny w Rudnej
Grupa asortymentowa B0206 - Konserwacje i naprawy
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGZH/TGR/19/62929

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=420842

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-03-15 13:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-03-12 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=420842

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złoża oświadczenia, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
f) zaakceptują ,,Kartę Wykonawcy" w SWZ, a w przypadku braku takiej możliwości, wypełnią i załączą do oferty ( Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ ).
stanowienia umowy/ zlecenia Postanowienia umowy zawarte są w załączniku Nr 2 do SIWZ
UWAGA:
W związku z tym, że KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła 60-dniowy termin płatności we wszystkich nowo-zawieranych kontraktach handlowych, wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców, którzy chcieliby otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni, umożliwia się przystąpienie do Programu Finansowania Dostawców.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawców
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Załącznik+Nr+1+do+SIWZ+-+Oświadczenie+Wykonawcy.pdf
Załącznik Nr 2 Umowa1.pdf
Załącznik+Nr+3A+do+SIWZ_Wykaz+zrealizowanych+zamówień.pdf
Załącznik+Nr+3B+do+SIWZ+-+Wykaz+kadry+dedykowanej+do+wykonania+zadania.pdf
Załącznik+Nr+4+do+SIWZ+-+Oświadczenie+o+zachowaniu+poufności.pdf
Załącznik+Nr+5+do+SIWZ+-+Karta+Wykonawcy.pdf
SIWZ kotłownie ZH2.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Grzegorz
Nazwisko: Dudzic
Ulica: ul.Polkowicka 52
Miejscowość: Rudna
Kod pocztowy: 59-305
Email: Grzegorz.Dudzic@kghm.com
Telefon: +48767479393

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.