Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej

Przedmiot:

Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,DUNAJEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
powiat: nowosądecki
(+48) 18 441 62 28, tel. 696072400
biuro@dunajec-grodek.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gródek nad Dunajcem
Wadium: niewymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ,,Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. ,,DUNAJEC" z siedzibą w Gródku n/Dunajcem".
Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ,,DUNAJEC" Sp. z o. o.
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ,,DUNAJEC" Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę:
L.p. ASORTYMENT Ilość [szt,m]
1 rura PE100 TS SDR11 PN16 75*6,8 mm 300 m
2 rura osłonowa PE100 SDR17 160*9,5 mm 41 m
3 kształtka doczołowa PE100 kolano 90 stopni dn75 SDR 11 6 szt
4 zasuwa miękko uszczelniająca klinowa równo przelotowa z kielichami wciskowymi wytrzymałego na rozciąganie z rurami PE i PVC dn 65/75 z żeliwa sferoidalnego 1 szt
5 obudowa do zasuwy dn65 teleskopowa o głębokości zabudowy 1,30-1,80 m z łbem wykonanym z żeliwa sferoidalnego 1 szt
6 skrzynka uliczna sztywna z żeliwa do zasuw 1 szt
7 opaska do nawiercania do rur PE i PVC PN16 zapewnijąca uszczelnienie nawierceń rur z tworzyw sztucznych dn75 gwint 1 1/4" z żeliwa sferoidalnego 7 szt
8 zasuwa do przyłączy domowych z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym ze złączem ISO do rur PE, klin z mosiądzu CuZn40b2 z gładkim i wolnym przelotem z żeliwa sferoidalnego 7 szt
9 obudowa teleskopowa do armatury do przyłączy domowych dn3/4 -2" o głębokości zabudowy 1,30-1,80 m z łbem wykonanym z żeliwa sferoidalnego 7 szt
10 skrzynka uliczna do armatury do przyłączy domowych, z tworzywa 7 szt
11 dwuzłączka (łącznik) PE dn40 PN 16 14 szt
12 rura PE100 TS SDR11 PN16 40*3,7 300 m
13 złączka PE dn40 3/4" PN 16 10 szt
14 taśma ostrzegawcza z wkładką stalową do wodociągu szerokość 20 cm - 100 m 7 szt

CPV: 44160000-9

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gródku nad Dunajcem 28, w dniu 14.03.2019. r. o godz. 10:15.

Specyfikacja:
VI. Informacja na temat sposobu uzyskania SIWZ: strona internetowa Zamawiającego www.dunajec-grodek.pl zakładka Przetargi

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15.
2. Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2019. r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania: 14 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzjelenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Rozdziału V punkt 5.4 ,,Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. ,,DUNAJEC" z siedzibą w Gródku n/Dunajcem.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale V punkt 5.4 ,,Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. ,,DUNAJEC" z siedzibą w Gródku n/Dunajcem., Wykonawca jest zobowiązany
złożyć oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
IV. Kryteria i sposób oceny ofert: Cena ofertowa - 100 %
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VII. Wadium: niewymagane

Kontakt:
VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Pani Monika Sadłoń , tel. 696072400 lub 18 4416228 wew. 3, e-mail: m.sadlon@dunajec-grodek.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.