Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż elementów małej architektury

Przedmiot:

Dostawa i montaż elementów małej architektury

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 : Ciechanów
powiat: ciechanowski
zp@umciechanow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: : Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż elementów małej architektury realizowany w ramach zadania pn.: Strefa
malucha - montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych -
Budżet Obywatelski 2019."
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Dokument nr: WZP.271.2.24.2019

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2019 r. do godziny 10:00
(w jeden z niżej wymienionych sposobów):
? pisemnie na adres: Urząd Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6 lub
złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wodnej 1 - Biuro Obsługi Interesanta,
? fax-em: 23 674 92 91
? email: zp@umciechanow.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 17.05.2019 r.

Wymagania:
3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Inwestycji , ul Wodna 1, 06-400 Ciechanów
4. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):
100% cena
5. Oferta powinna zawierać (określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie
uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty i oświadczenia jakie powinni
złożyć wykonawcy):
a) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
b) wypełniona tabela elementów scalonych,
c) zaakceptowany wzór umowy,
d) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) upoważnienie do podpisania oferty (reprezentowania Wykonawcy) jeżeli nie wynika ono
z wpisu do właściwego rejestru,
6. W załączeniu wzór umowy (jeżeli wymagana jest umowa na podstawie odrębnych przepisów załączyć
wzór umowy; jeżeli nie - punkt wykreślić):
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku
polskim, w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy,
z adnotacją:
,,Zapytanie ofertowe nr sprawy WZP.271.2.24.2019 do zamówienia pn.: ,,Strefa maluchamontaż
plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych"

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.