Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pokrycia z elementami więźby dachowej

Przedmiot:

Wymiana pokrycia z elementami więźby dachowej

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka
powiat: kazimierski
tel. 41 35 21 937
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kazimierza Wielka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA
do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na:
Wymiana pokrycia z elementami więźby dachowej w budynku Dalechowice.
6. Opis przedmiotu zamówienia :
1) Przedmiotem zamówienia jest
Wymiana pokrycia z elementami więźby dachowej w budynku Dalechowice.
2) Zakres prac obejmuje : 1. Roboty rozbiórkowe:
-demontaż instalacji odgromowej, -demontaż pokrycia z dachówki ceramiczne, -demontaż łat,
-częściowa wymiana elementów więźby dachowej, -rozbiórka ognimurów, -demontaż odrobek i orynnowania, -częściowa rozbiórka kominów,
2. Roboty ogólnobudowlane:
-montaż elementów wierzby dachowej, -założenie folii wiatrochronnej,
- pokrycie dachu z blachy dachówkowej, -montaż obróbek z nowym orynnowaniem,
-montaż okapów z podbitkami oraz przedłużeniem krokwi, -montaż nowego odgromienia,
- impregnacja drewna

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2019-03-15 w formie papierowej do Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Sekretariat p. 102

Miejsce i termin realizacji:
8. Wymagany termin realizacji umowy : 90 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Warunki udziału w postępowaniu :
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Warunki płatności : Rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało na podstawie jednej faktury końcowej. Termin płatności faktury końcowej : do 14 dni licząc od daty jej doręczenia
10. Oferta Wykonawcy ma Zamawiającemu.
12. zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2) Oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
13. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
14. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom i najniższej cenie.
15. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Uwagi:
11. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100%.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pan Ryszard Skowron, pokój nr 200 Tel. : (41)35-21-937

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.