Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3650z ostatnich 7 dni
14611z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż urządzenia zjeżdżalnia

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż urządzenia zjeżdżalnia

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Al. Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
powiat: lwówecki
tel. 075 6477888 fax. 075 6477889, tel. 75 64 77 941
urzad@lwowekslaski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. ,,Zakup, dostawa i montaż urządzenia zjeżdżalnia - lina - zjazd strażacki, huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa oraz karuzela wraz z wykonaniem strefy amortyzującej do
placu zabaw w Płóczkach Górnych"
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzenia zjeżdżalnia - lina -zjazd strażacki, huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa oraz karuzela wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzującej do placu zabaw w Płóczkach Górnych.
2.2. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności:
Dostawa i montaż urządzenia zjeżdżalnia - lina - zjazd strażacki, huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa oraz karuzela wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzującej (bezpiecznej) wg dokumentacji projektowej autorstwa mgr inż. arch. Zbigniewa Osieckiego, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. Strefa amortyzująca dla urządzenia zjeżdżalnia - lina - zjazd strażacki to 21,10 m2, huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa - 26,50 m2 i karuzela - 24,20 m2. Nawierzchnia pod urządzenia placu zabaw składa się z kruszywa drobnego frakcji 0/2 mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm, wykonana i zagęszczona mechanicznie. Pod warstwą odsączającą należy ułożyć geowłókninę filtracyjno-separacyjną.

Dokument nr: RGKM.271.2.3.2019.MŁ

Otwarcie ofert: 6. Termin i miejsce otwarcia ofert:
6.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2019 r. o godzinie 14:15 w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59 - 600 Lwówek Śląski, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pokój nr 13.

Składanie ofert:
5. Termin, miejsce i forma składania ofert:
5.1. Termin złożenia oferty: 13.03.2019r., godz. 14:00
5.2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59 - 600 Lwówek Śląski, biuro podawcze -pok. nr 2 (parter).
5.3. Forma składania ofert:
5.3.1. Oferty należy składać w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Zakup, dostawa i montaż urządzenia zjeżdżalnia - lina - zjazd strażacki, huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa oraz karuzela wraz z wykonaniem strefy amortyzującej do
placu zabaw w Płóczkach Górnych" Nie otwierać przed 13.03. 2019 r., godz. 14:15"

Wymagania:
2.3. Należy przewidzieć materiały spełniające wymogi prawa budowlanego, tj. posiadające odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania.
2.4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zamówienia ze względu na określoną kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia z funduszu sołeckiego poprzez rezygnację z niektórych elementów dostawy -o czym pisemnie poinformuje wybranego Oferenta.
2.5. Oferent ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przedmiotu zamówienia, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Oferent nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w zapytaniu.
5.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert - nie będą rozpatrywane.
5.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kontakt:
19. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Marcin Łukasiewicz, email: marcin.lukasiewicz@lwowekslaski.pl, tel. 75 64 77 941.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.