Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowo - konserwatorskich i...

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowo - konserwatorskich i instalacyjnych w pomieszczeniu 52 w budynku

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński
ul. ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
powiat: Kraków
tel. 124 324 450, faks 124 324 451
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowo - konserwatorskich i instalacyjnych w pomieszczeniu 52 w budynku Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowo - konserwatorskich i instalacyjnych w pomieszczeniu 52 w budynku Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. W ramach zamówienia planuje prace polegające na remoncie istniejącej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej oraz prace konserwatorskie mające na celu przywrócenie pomieszczeniu wyglądu zgodnego z historycznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do Zaproszenia, który zawiera przedmiary

Dokument nr: 550046088-N-2019, 80.272.77.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki, podobnie jak w przypadku innych trybów nie noszących znamion trybu podstawowego, może być zastosowany wyłącznie w okolicznościach przewidzianych ustawą, a zatem w przypadku spełnienia jednej z samoistnych przesłanek określonych w art. 67 ust. 1. Przytaczany powyżej artykuł w pkt 6 - dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Niniejsze postępowanie dotyczy umów podstawowych: - nr 80.272.101.2017 r., zawartej w dniu 22.06.2017 r. Przedmiotem umowy była realizacja konserwatorskiego remontu sal nr 40, 40a i 60 w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 24 wraz z rozbudową instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymianą instalacji CO wraz z grzejnikami. Przedmiot zamówienia obejmował również wykonanie prac konserwatorskich dwóch bram w przyziemiu od strony ul. Gołębiej. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w SIWZ Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, poprzez powtórzenie prac remontowo-budowalnych i konserwatorskich na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego. - nr 80.272.116.2018 r., zawartej w dniu 08.06.2018 r. Przedmiotem umowy była realizacja konserwatorskiego remontu sal nr 38, 39, 58, 59 w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 24 wraz z rozbudową instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymianą instalacji CO wraz z grzejnikami. Przedmiot zamówienia obejmował również wykonanie prac związanych z opróżnieniem pomieszczeń z mebli (w tym mebli zabytkowych) oraz innego wyposażenia (obrazy) wraz z przeniesieniem ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w SIWZ Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, poprzez powtórzenie prac remontowo-budowalnych i konserwatorskich na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego. W związku z faktem, iż zakres obu umów podstawowych obejmował roboty pokrywające się pod względem asortymentu i rodzaju prac objętych zamówieniem, a roboty objęte przedmiotowym zamówieniem, wykonywane będą w pomieszczeniu nie objętym zakresem umów podstawowych, Zamawiający postanowił udzielić jednego zamówienia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
P.B. MEGABUD Janusz Soczówka- Lider, , ul. Friedleina 4-6, 30-009, Kraków, kraj/woj. małopolskie
Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych PRO-7 Marcin Kordecki- Partner, , ul. Strażacka 41 , 30-737, Kraków, kraj/woj. małopolskie
AKOTERM FHU Andrzej Piechnik- Partner, , ul. Bellerta 11 , 30-437, Kraków, kraj/woj. małopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.