Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeglądy konserwacyjno-serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych

Przedmiot:

Przeglądy konserwacyjno-serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
Tel.: +48 326303091,
oferty@muzeumgornictwa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.: Przeglądy konserwacyjno-serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jedn.; Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z późniejszymi zmianami).
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przeglądy konserwacyjno-serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach muzeum -należy przeprowadzić dwa razy w roku, w miesiącach maj i październik 2019.
Wykaz urządzeń objętych niniejszym zamówieniem wraz z miejscem instalacji tych urządzeń stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Zamawiający na żądanie Wykonawcy udostępni schematy urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.
2.Serwisy klimatyzacji winny być wykonywane przez specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu chłodnictwa i elektryki, potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji do napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, a także świadectwem typu E do 1 kV na pracę przy urządzeniach elektrycznych.
3.Wykonawca w ramach podpisanej umowy zobowiązuje się do wykonania czynności mających na celu sprawne i poprawne funkcjonowanie urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W przypadku awarii urządzenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odrębną ofertę cenową na podstawie której, zamawiający może zlecić wykonanie usługi.
W przypadku wystąpienia awarii urządzeń objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do:
a) rozpoczęcia naprawy w ciągu 8 godzin od zgłoszenia,
b) usunięcia awarii w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, o ile usterki nie wymagają zakupu części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii,
c) usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od chwili dostawy części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do stosowania regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych.
4.Zakres prac do wykonania w ramach przeglądu okresowego urządzeń klimatyzacyjnych:
1)ogólne oględziny stanu technicznego;
2) czyszczenie skraplaczy zewnętrznych, wentylatorów i komór wentylatorów;
3) sprawdzenie połączeń elektrycznych;
4) sprawdzenie znakowania urządzeń;
5) odkażanie urządzeń;
6) czynności konserwacyjne central chłodniczych;
7) wymiana kompletu filtrów;
8) czyszczenie skraplaczy agregatów skraplających;
9) wykonanie prób szczelności zgodnie z ustawą z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (D.U. 2017 poz. 1567).
10) każdorazowa wymiana filtrów w razie wystąpienie alarmu stwierdzającego zabrudzenie filtra,
11) sprawdzenie poprawności działania centrali i diagnostyka w razie wystąpienia usterki,
12) czyszczenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,
13)dezynfekcja i odgrzybianie parownika, czyszczenie względnie wymiana filtrów klimatyzatora,
14)sprawdzenie instalacji elektrycznej,
15)sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
16)kontro)a wycieków czynnika chłodniczego,
17)sprawdzenie i oczyszczenie wymienników ciepła,
18)pomiar parametrów pracy urządzenia w tym temperatur powietrza nawiewnego oraz ciśnienia niskiego/wysokiego,
19)sprawdzenie układu sterowania,
20)sprawdzenie drożności odpływu skroplin,
21)reguiacja urządzenia,
22)sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń,
23)uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy,
24)dokonanie wpisu przeglądu do Karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów i
Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz dokonanie wpisu przeglądu do Kart Gwarancyjnych Urządzeń.
Przeprowadzony przez Wykonawcę przegląd wskazany w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego należy potwierdzić każdorazowo protokołem, podpisanym czytelnie ze strony przedstawiciela Wykonawcy. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury wraz z protokołami.

Dokument nr: 858.DGIM.2019.KK

Składanie ofert:
VI. Składanie ofert:
Ofertę prosimy przestać lub dostarczyć do 13 marca 2019 roku na załączonych Formularzach ofertowych - załącznik nr 1 i nr 2 na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl.

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Krystyna Kozieł tel. kontaktowy 503909660.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.