Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu boiska do piłki plażowej

Przedmiot:

Wykonanie remontu boiska do piłki plażowej

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Białołęcki Ośrodek Sportu
ul. Światowida 56
03-144 Warszawa
powiat: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu boiska do piłki plażowej, znajdującego się na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie, przy ul. Strumykowej 21.
Zakres prac obejmuje:
a) Wywóz istniejącej nawierzchni: piasku oraz ziemi - około 600 t,
b) Demontaż oraz utylizacja istniejących obrzeży boiska plażowego - około 126 mb,
c) Rozłożenie materiału izolującego podłoże boiska od gruntu - powierzchnia około 902 m2 ,
d) Wykonanie drenaży odwadniających - około 160 mb,
e) Transport piasku frakcji 1-3 mm,
f) Równomierne rozłożenie warstwy piasku frakcji 1-3 mm, warstwa min. 30 cm,
g) Wykonanie obrzeży 2-workowych całego boiska zabezpieczonych trwałą tkaniną PCV w systemie SGS - 126 mb, o szer. min. 30 cm,
h) Wykonanie na obrzeżach nazwy Białołęcki Ośrodek Sportu oraz logo,
i) Montaż osprzętu boiska - dwa boiska do siatkówki plażowej,
j) Dostawa siatki ochronnej, służącej do przykrycia boiska plażowego - 3 szt. o wym. 22 m x 14 m
Prace będą wykonywane przy użyciu koparki i minikoparki.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć/dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Warszawa 03-144,
ul. Światowida 56 - sekretariat oraz opisać następująco:

Wykonanie remontu boiska do piłki plażowej, znajdującego się na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie, przy ul. Strumykowej 21.

Nie otwierać przed godziną 10.00, dnia 15 marca 2019 r.

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić niezwłoczny zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2019 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

Białołęcki Ośrodek Sportu, 03-138 Warszawa, ul. Strumykowa 21

Termin wykonania zamówienia:
od daty podpisania umowy do 15 maja 2019 r.

Wymagania:
Wymagania dla oferentów:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie:
a) zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, ochroną środowiska i przepisami prawa;
b) przy pomocy osób posiadających właściwe uprawnienia i wiedzę oraz zapewniających wysoką jakość wykonania usługi.
Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Krystyna Jankowska - Kierownik Obiektów Strumykowa Białołęckiego Ośrodka Sportu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.