Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie robót konserwacyjnych rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych

Przedmiot:

Wykonywanie robót konserwacyjnych rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Słupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel. +48 59 842 84 60, faks +48 59 842 92 54
bartoszl@gminaslupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
,,Na wykonywanie robót konserwacyjnych rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie Gminy Słupsk w roku 2019"
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) pięciokrotne wykaszanie rowów od maja do 30 września:
a) Lubuczewo działka Nr 52/1 - rów o długości 150mb,
b) Wierzbięcin działka Nr 99/5; 99/3; 101/1; 111/5 - rowy o długości 720mb
c) Bydlino działka Nr 2/183; 2/142; 2/290; 2/140; 2/288; 2/265; 2/96;2/97; 2/98; 2/55; 2/3; 2/4; 2/1; 2/12- rowy o długości ca 2625mb .
d) Bruskowo Wielkie działka Nr 251 - rów o długości 280mb,
e) Wrzeście działka Nr 236 - rów o długości ca 200mb
f) Niewierowo - działka nr 83 - rów o długości 720
g) Głobino - dz. 286 -rów o długości 1009mb
h) Bydlino ul. Pogodna 96/3 -rów o długości 350mb
i) Swołowo dz. 265 - rów o długości 150mb
J) Wielichowo dz.377- rów o długości 150m + 150m
k)) Niewierowo - działka nr 83 - rów o długości 250mb- działka nr 114 - rów m) Głobino działka Nr 317; 297; 277;287;284;285 - rów n) Bydlino działka nr 2/55 - rów o) Bierkowo
2) Oczyszczenie i pogłębienie rowów melioracyjnych z rozplantowaniem gruntu na terenie gminy według potrzeb;
- Głobino dz. 277- 275, 280,
- Bydlino 2/37
- Wrzeście dz.nr 233
- Karżcino dz.nr 26, 231
- Wierzbięcin działka Nr 99/5; 99/3; 101/1; 111/5 - rowy o długości 720mb
- Wieszyno dz. 118
- Wieszyno dz. 120
- Bruskowo Małe dz. 137 i 126/2
3) Oczyszczenie i pogłębienie rowów melioracyjnych z wywiezieniem gruntu na terenie
gminy według potrzeb.
4) odtwarzanie i odbudowa przepustów na rowach gminnych - dług potrzeb
5) utrzymanie i udrażnianie kanalizacji deszczowej instalacji drenażowej umieszczonej poza drogami
Zakres wykonania zadań :
1) Wykaszanie lmb rowu wraz ze skarpami i grzbietem rowu o szerokości dna 0,5 m
2) Oczyszczenie i pogłębienie lmb rowu melioracyjnego z rozplantowaniem gruntu
3) Oczyszczenie i pogłębienie 1 mb rowu melioracyjnego z wywiezieniem gruntu
4) wycinanie zakrzewień na długości lmb rowu po obu stronach skarp i dna
5) wycinanie zakrzewień na długości lmb rowu po jednej stronie skarpy
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 162 601,63 zł. netto.

Dokument nr: ZP.271.11.2019

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia 30.12.2019r.

Wymagania:
5. Działając w trybie art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -ustawy Pzp, zamawiający zaprasza do negocjacji warunków umowy w sprawie udzjelenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki w procedurze in- house . Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt l-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
-w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,
- uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,
- kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
Wobec spełnienia opisanych wyżej przesłanek Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Spółdzielni Socjalnej ,,Bociek".
7. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone na stronie BIP zamawiającego w dniu 08.03.2019r.

Uwagi:
4. Zamawiający zamierza udzielić zamówienie: Spółdzielnia Socjalna ,,Bociek"
ul. Sportowa 24 76-200 Słupsk

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.