Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup zestawu wyposażenia do pracowni grafiki tradycyjnej

Przedmiot:

Zakup zestawu wyposażenia do pracowni grafiki tradycyjnej

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ul. Ruska 46abc
50-079 Wrocław
powiat: Wrocław
71 344 56 94, Tel. kom: 505 094 795 (pn-pt; od 9.00 do 16.00)
dyrektor@plastyka-ognidko.edu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup zestawu wyposażenia do pracowni grafiki tradycyjnej Ogniska Kultury Plastycznej - zestaw wałków graficznych".
2. Opis przedmiotu Zamówienia:
zestaw wałków graficznych - wykonany z gumy offsetowej o twardości 35 - 80 SHA.
o wałki dwuręczne wymiary części gumowych (wymiary około):
- fi min. 170 x 500 - 550 mm
- fi min. 170 x 400 - 450 mm
o wałki jednoręczne wymiary części gumowych (wymiary około):
- fi min. 30 x 200 - 250 mm
- fi min. 30 x 100 - 150 mm
- fi min. 30 x około 50 - 75 mm
Jeżeli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne (jednakże porównywalnej jakości).
Gwarancja na dostarczony sprzęt - 24 miesiące.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

CPV: 42991200-1

Składanie ofert:
9. Termin składania ofert: do godziny 13:00. dnia 14 marca 2019 r.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta, ul. Ruska 46a/413, 414 50-079 Wrocław,
z dopiskiem: dotyczy zadania pn.: ,,Zakup zestawu wyposażenia do pracowni grafiki tradycyjnej Ogniska
Kultury Plastycznej - zestaw wałków graficznych"
lub wysłać e-mailem na adres: dyrektor@plastyka-ognidko.edu.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji Zamówienia:
Do 30 dni od daty złożenia zamówienia

Wymagania:
4. Warunki dostawy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00, dostawa obejmuje wniesienie do lokalu ul. Ruska 46
a/lok. 413, 414 III piętro (winda dostępna po kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 505 094 795)
4.1.Wszystkie dostarczane rzeczy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 lub 2018 roku. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.
4.2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko do miejsca wskazanego w zamówieniu. Dostawa może również obejmować tylko jedną sztukę przedmiotu umowy.
4.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia posiadający wszystkie wymagane przepisami polskiego prawa normy, atesty, świadectwa i certyfikaty jakości oraz bezpieczeństwa. Wymagane dokumenty Wykonawca zobowiązany jest załączyć przy dostawie przedmiotu zamówienia.
4.4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim.
4.5. Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności funkcjonowania przedmiotu zamówienia w obecności Zamawiającego.
4.6. Wykonawca odpowiada za przedmiot zamówienia do czasu jego ostatecznego przekazania i podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4.7. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego stwierdza kompletność, poprawność i zgodność dostawy oraz montażu z zamówieniem.
4.8 W przypadku otrzymania przedmiotu zamówienia złej jakości oraz w razie ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona usunięcia wad w terminie, 14 dni od daty dostawy. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.
4.9 Podpisanie protokołu, o którym mowa w punkcie 4.6 i 4.7 oraz odbiór przedmiotu zamówienia w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonych przedmiotów zamówienia za pomocą pism, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy.
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i rachunkowym faktury, na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy po dostawie i odbiorze całości sprzętu.
7. Kryterium oceny ofert: Kryterium nr 1 Cena
Waga kryterium: 100 punktów
Zamawiający oceni złożone oferty wg następującego wzoru: cena minimalna
cena =----------------------------x waga (100 pkt) =..........punktów
cena badana
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
Propozycja ofertowa ma obejmować całość zamówienia (zadania). Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.
10. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej: NIE Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej: NIE

Uwagi:
druga siedziba: pl. Wolności 9, 50-071 Wrocław

Kontakt:
8. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Maciej Siciński, tel.: 505 094 794, e-mail: kontakt@plastyka-ognisko.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.