Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
756z dziś
4488z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
powiat: świdwiński
tel. 94 364 80 25
ilona.klechowicz@swidwin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świdwin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie ww. odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi w
Świdwinie po wcześniejszej wizji w terenie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi od studzienki Dj poprzez studzienkę D2 do studzienki D3 oraz wykonania przecisku pod drogą wojewódzka nr 162( ul. Armii Krajowej) w ochronnej rurze do istniejącej studzienki na wylocie
- Sieć wykonana z PVC D=250
- O łącznej długości ok. 81 m
- wykonanie mapy powykonawczej.

Składanie ofert:
9. Termin i miejsce składania ofert:
Siedziba zamawiającego: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, sekretariat (pokój nr 28) do dnia 15 marca 2019 roku do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 31.05.2019r.

Wymagania:
4.Sposób obliczania ceny:
- Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym,
- Cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
5. Kryterium wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria:
KRYTERIUM WAGA
1. Cena netto PLN 100%
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia, przesunięcia konkursu lub odrzucenia ofert bez podania przyczyny.
6. Informacje dodatkowe istotne na etapie zawarcia umowy:
Oferenta, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy.
Zawiadamiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
Wybrany Oferent powinien ująć koszty oznakowania robót w pasie drogowym, uzyskać decyzję zezwalającą wejście w pas drogowy i złożyć wniosek na zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr 162 w ul. Armii Krajowej. Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń są po stronie Zleceniodawcy.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
7. Wymagane dokumenty:
- formularz cenowy ( załącznik nr 1)
- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 4, tj. załączony formularz cenowy należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
,,oferta na wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi".

Kontakt:
10. Osoba do kontaktu:
Ilona Klechowicz- podinspektor ds. komunalnych Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 94 364 80 25
email: ilona.klechowicz@swidwin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.