Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa boiska do siatkówki

Przedmiot:

Budowa boiska do siatkówki

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
powiat: polkowicki
sekretariat@grebocice.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Grębocice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa boiska do siatkówki w m. Grodowiec 3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do siatkówki w m. Grodowiec na dz. nr 71/7.
Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 18,0 × 9,0 m, ograniczonym dwiema liniami końcowymi i dwiema liniami bocznym i otoczonym strefą wolną o szerokości, co najmniej 1,5 m z każdej strony. Wszystkie linie końcowe i boczne (o szerokości 5cm) wykreślone są do wewnątrz boiska - ,,linie należą do boiska". Oś linii środkowej dzieli boisko na dwa równe pola o wymiarach 9,0 × 9,0 m każde.
Projektowana nawierzchnia boiska do piłki siatkowej to nawierzchnia amortyzująca poliuretanowo-gumowa.
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska do piłki nożnej w miejscu publicznym zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Autorską Pracownię Projektową 67-200 Głogów, Wilków,
ul. Polna 24.

Dokument nr: RI.271.19.2019

Składanie ofert:
Opis na kopercie - "Oferta - Budowa boiska do siatkówki w m. Grodowiec.". 10. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte (jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
Projekt umowy w załączeniu 11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany):
Nie jest wymagane. 12. Warunki gwarancji:
24 miesiące 13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim,
w formie pisemnej
faksem
e-mailem 14. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2019r. do godziny 12:00 w Centrum Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1) w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Grębocicach ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice Tel. 076 831 55 01; faks 076 831 50 77 e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
. Termin realizacji zamówienia:
- zakończenie: do 17.06.2019 5. Zapytanie ofertowe można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice.

Wymagania:
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia):
1) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji i uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się on doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień dotyczących budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni utwardzonych o wartości 30 000,00 zł brutto każda potwierdzonych dokumentami, że zadania zostały zrealizowane należycie.
2) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 50 000,00 zł. 9. Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta:
Oferta powinna zawierać :
1) Wypełniony formularz ofertowy,
2) Kosztorys ofertowy,
3) Ksero zaświadczenia rejestracji firmy poświadczone za zgodność z oryginałem,
4) Poświadczenie o wykonaniu robót,
5) aktualną polisę OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki,
6) oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 1-6),
Kryteria wyboru ofert:
Cena - 100%

Kontakt:
Osoba do kontaktu u której można uzyskać dodatkowe informacje na temat zapytania ofertowego oraz dodatkową dokumentację (jeżeli nie było możliwe jej opublikowanie w BIP) określającą szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Przemysław Fercho
Inspektor ds. inwestycji
tel.: 76 8325 324
e-mail: budownictwo2@grebocice.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.