Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań - Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 860 85 00 fax 61 860 85 12
zzmzp@zzmpoznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlano-konstrukcyjnym nad zadaniem pn.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlanym nad zadaniem
pn. ,,Rewaloryzacja Parku Drwęskich w latach 2019-2020" (obiekt wpisany do rejestru
zabytków)
Zadanie obejmuje okres budowy do czasu dopuszczenia obiektu do użytkowania.
Dokumentacja na rewaloryzację Parku Drwęskich dostępna na stronie internetowej:
http://zzmpoznan.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/148566/rewaloryzacja_parku_im_ij_drweskich_w
_poznaniu

Dokument nr: ZZM.ZP./252-32/19 Z

Składanie ofert:
4. Termin i miejsce składnia ofert:
Oferty prosimy składać pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3, w terminie do dnia 15.03.2019r. do godziny 1500.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania zlecenia - 30 listopada 2020r.
2. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania zlecenia - 30 listopada 2020r.
Zadanie obejmuje okres budowy do czasu dopuszczenia obiektu do użytkowania.

Wymagania:
Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest wykazanie pełnienia nadzoru
inwestorskiego na min. 3 obiektach zabytkowych.
3. Opis sposobu przygotowania oferty
3.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
? Oferta cenowa, uprawnienia budowlane i wykaz nadzorów pełnionych na obiektach
zabytkowych,
3.2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej.
3.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
W ofercie prosimy podać cenę netto z wyodrębnionym podatkiem VAT uwzględniający wszelkie koszty
realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Kryteria oceny dla Wykonawcy:
Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg
Wag podanych w niniejszym zapytaniu
1. Najniższa cena - 100%
Cena = cena za całość zamówienia z formularza ofertowego
Ilość punktów = cena najniższa spośród badanych ofert x 100/ cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów za cenę - 100,00 pkt.
Przeliczenia punktów procentowych na punktację oceniającą:
1 % = 1 pkt.
8. Termin związania z ofertą
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania zlecenia do 30 listopada 2020r. ,
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.

Kontakt:
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3, lub
b) faxem na nr 61 860 85 12, lub
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: zzmzp@zzmpoznan.pl.
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami
jest Pani Marta Jastrząb-Frankowska w godzinach od 900 do 1400 .

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.